In eerdere blogs hebben we het al vaker gehad over externe tools die het ontwikkelen van SSAS modellen of Power Bi datasets vergemakkelijken. Tabular Editor en Dax Studio zijn al daarbij aan bod gekomen. Meer daarover kun je lezen in onder andere de blogs Power BI Premium - Datasets en XMLA-endpointTabular model memory optimaliseren en Power BI - Tabular Editor. Een mooie aanvulling op deze tools is Bravo. 

Security wordt in modellen vaak gebruikt. Toegang inregelen op werkruimten en/of rapporten is vaak niet toereikend omdat de gebruiker dan via het model toch bij meer data kan. Met security op modelniveau kan men per rol of zelfs per gebruiker bepalen welke objecten een gebruiker wel of niet mag zien en welke data hij mag zien. Buiten het implementeren van security is er vaak de behoefte om deze makkelijk te kunnen beheren en te testen. Binnen de Power BI-service is het mogelijk om zonder een dataset te moeten aanpassen de security te beheren en te testen. 

Anno 2022 willen veel huishoudens verduurzamen om bij te dragen aan het oplossen van de toenemende klimaatproblemen of simpelweg om kosten voor het eigen verbruik te verminderen. Voor de opbrengsten van zonnepanelen is de ligging belangrijk en een zuidelijke ligging levert de meeste kilowatturen op. Wanneer je je verbruik kan sturen (elektrische auto of warmtepomp) kan het interessant zijn een elektriciteitscontract met dynamische prijzen af te sluiten, immers de prijs per kWh veranderd dan per uur, zo kan laden 's nachts veel goedkoper zijn dan bij thuiskomst in de avond. Maar levert daarmee een niet-zuid ligging, zoals oost of west, van de panelen dan ook meer op? En welk effect het de hellingshoek op de verwachte opbrengst?

Goede prestaties op het gebied van laadtijd zijn belangrijk om gebruikersacceptatie te verbeteren en om vertrouwen te winnen bij stakeholders. Vandaar dat we in dit blog aandacht besteden aan methoden om laadtijden te verkleinen en prestaties van rapporten te verbeteren.

We richten ons in deze blog op de twee belangrijkste manieren om de prestaties van een PowerBI dashboard te verbeteren: Het datamodel en de visualisaties in het rapport.

Vaak worden Power BI Datasets en Tabular modellen alleen maar uitgebreid met nieuwe functionaliteit. Er wordt vaak pas aandacht aan het optimaliseren van het model besteedt als het eigenlijk al te laat is. Als het laden te lang duurt worden tabellen opgesplitst in partities, maar er wordt maar weinig gekeken naar het geheugengebruik van het model. Totdat het model niet meer ververst kan worden, omdat de Analysis-server of de Power BI service te weinig geheugen tot zijn beschikking heeft. 

In deze blog kijken we eens naar de inzet van Excel en PowerPoint in combinatie met Power BI. Een rapportage in Power BI ontwikkelen zal vaak de beste keus zijn, daar is te tool ten slotte ook voor bedacht. Toch kan het gebruik van Excel voor data-analyse in sommige gevallen toch handig zijn. Excel kent ongeveer een miljard gebruikers en is dus bij (bijna) iedereen hier wel bekend mee. Ook PowerPoint is een veel gebruikte tool en vaak worden schermafdrukken van Power BI rapportages hierin geplakt. Hieronder zullen eens kijken hoe dat nu beter kan met de nieuwe Power BI add-on voor PowerPoint.

Het gebruik van Power BI datasets als bron voor Power BI rapporten is een Microsoft Power BI  architectuur die steeds meer voorkomt. Ook voor midden en klein bedrijf is dit door de vorig jaar geïntroduceerde Premium per user licentie een goede en betaalbare oplossing. In deze blog kijken we eens naar de ververs mogelijkheden voor een Power BI dataset.

Vaak krijgen we de vraag of het ook mogelijk is om in Power BI extra gegevens aan het model of de dataset toe te voegen of bestaande gegevens te bewerken. Power BI zelf is een tool voor datavisualisatie, waarin het wel mogelijk is om bijvoorbeeld een target via een grafiek inzichtelijk te maken. Gegevens in een model of database toevoegen of bewerken kan in een aantal gevallen echter ook handig zijn, bijvoorbeeld waar het gaat om budgetten (als die niet in de bron zijn opgenomen of verkoopdoelen. Met de integratie van Power Apps in Power BI is ook dat mogelijk. 

Veel bedrijven hebben of hadden report bursting ingericht met behulp van andere BI-tools. Het doel was vaak om rapporten in verschillende formaten te distribueren binnen de eigen organisatie, maar ook naar externe organisaties. In deze blog kijken we eens naar de mogelijkheden voor report bursting van PowerBI.com rapporten.

Tabular Models worden in de BI wereld veel gebruikt. Dit kan zijn op een on-premise Analysis Services omgeving, binnen een Azure Analysis Services omgeving of gewoon als Power BI Dataset. Deze modellen worden veelvuldig uitgebreid met velden en tabellen. maar hoe kan je zo'n model nu makkelijk onderhouden en optimaliseren. De Advanced Scripting functionaliteit van Tabular Editor kan in dit geval een hoop werk voor je uit handen nemen. 

This website uses cookies: more information