Sinds begin september is de eerste BETA beschikbaar van de nieuwe versie van BusinessObjects, SAP BI 4.2. Ensior neemt deel aan dit BETA programma, dus we kunnen als een van de eersten kijken naar de nieuwe en verbeterde features van BO. In deze blog lichten we er alvast een aantal nieuwe functies uit en delen we onze eerste ervaringen. 

Hyperlinks is een krachtige functionaliteit binnen de SAP BusinessObjects suite. Het doel van deze blog om met deze functionaliteit te laten zien dat er een dashboard in SAP Web Intelligence gebouwd kan worden, zonder dat de argeloze gebruiker ziet met welke tool het gemaakt is.  Het uitgangspunt is dat de gebruikers een hyperlink (Opendocument link in BO termen) toegestuurd krijgt en kan inloggen met een BO account. Het zou mooi zijn als het inloggen geautomatiseerd is via Single Sign On.

Sinds enkele weken is de nieuwe Lumira Server add-on beschikbaar. Met deze add-on kunnen Lumira stories opgeslagen, bekeken en bewerkt worden binnen de BI launchpad.

Binnen SAP BusinessObjects zijn er verschillende mogelijkheden om je data op een geografische manier weer te geven. 

In versie 4 van het SAP BI platform is monitoring toegevoegdals functionaliteit, maar wat kunnen we er eigenlijk mee? Voordat we deze vraag beantwoord moeten we ons eerst afvragen wat we met monitoring willen bereiken en hoe we het willen inzetten.

Als we kijken naar onderstaande plaatje dan stopt de Mainstream Maintenance voor BusinessObjects XI 3.1 en BI 4.0 op 31-12-2015. Wat betekent dit nu eigenlijk?

De situatie is als volgt: eindgebruikers hebben een rapport geschetst (zie linksonder) en willen dit in de rapportageomgeving beschikbaar hebben. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar de onderliggende data zijn meestal niet als zodanig opgeslagen in de bron. Dit geldt ook voor de dataset rechtsonder. Het kost daardoor veel tijd om gegevens samen te smelten en om te vormen.

In SAP Data Services bestaan diverse mogelijkheden om gegevens uit een SAP-systeem te ontsluiten; denk bijvoorbeeld aan direct table reads(al dan niet via een ABAP dataflow) of IDocs (voor data transfers van business transacties). Er bestaat echter ook de mogelijkheid om een standaard in SAP aanwezige ODP extractor te gebruiken. Extractors beschikken over een delta-mechanisme. Dit maakt ze bijvoorbeeld geschikt om zeer grote tabellen dagelijks snel bij te laden, of voorkomt dat je zelf moet onderzoeken welke bronvelden geschikt zijn voor delta-bepaling.

SAP Lumira is “the way to go” voor self-service BI en data visualisatie.
De snelste manier om up and running te zijn met SAP Lumira en Lumira stories te kunnen delen met collega’s of partners buiten de eigen organisatie is via SAP Lumira Cloud. Huiverig over de Cloud? Bedenk dan dat een heleboel bedrijven al werken met Office 365, de Cloud oplossing voor Mail en MsOffice documenten van Microsoft en er in de toekomst alleen maar meer van Cloud oplossingen gebruik gemaakt gaat worden.

In het voorgaande blog over DWH Automation (hier) is duidelijk geworden dat arbeidsintensieve en repeterende handelingen als het opzetten van een staginglaag, of het doorvoeren van wijzigingen in kolommen over verschillende lagen heen grotendeels geautomatiseerd kan verlopen. Dit wordt al bereikt door slechts gebruik te maken van een verzameling slimme stored procedures en gedegen naming convention.  Hoe zou dit verderop in het DWH proces toegepast kunnen worden, wanneer business rules om de hoek komen kijken?

This website uses cookies: more information