In mijn vorige blog heb ik de voordelen van Power BI Premium per user al besproken. In deze blog wil ik wat dieper ingaan op het gebruik van datasets binnen Power BI Premium. Power BI Premium en dan vooral de XMLA-endpoint functionaliteit levert namelijk een aantal mooie voordelen op. 

XMLA-Endpoint 

 Het XMLA-Endpoint maakt het mogelijk om met een open standaard te connecteren met de Power BI omgeving. Hierdoor wordt het mogelijk om met tools van derden bijvoorbeeld datasets te bewerken en te verversen. XMLA is hetzelfde communicatieprotocol dat wordt gebruikt door de Microsoft Analysis Services-engine, waarmee je nu dus ook kan communiceren met je Power BI Premium of Premium per user werkruimte.  Daarom zijn er ook veel gelijkenissen tussen beide omgevingen. Het gebruik van externe tooling maakt Power BI Premium veel krachtiger en flexibeler dan dat het al is. 

Standaard is alleen-lezen connectiviteit met het eindpunt ingeschakeld. In de instellingen kan dit worden omgezet naar lees- en schrijfrechten. 

Dataset bewerken - TabularEditor

Als de lees- en schrijfrechten zijn geactiveerd kan er met bijvoorbeeld TabularEditor verbinding worden gemaakt met de workspace. De url om verbinding te maken met Power BI vind je bij de settings van de workspace. 

Schermafbeelding 2021 10 13 om 14.37.48

Het grote voordeel van de tool Tabular Editor is dat je hiermee gemakkelijk en snel de metadata van SSAS modellen (en nu dus ook Power BI Datasets) kunt bewerken. De ondersteuning hiervoor wordt regelmatig uitgebreid. 

Let wel op dat na het aanpassen van een dataset met een externe tool deze niet meer als .pbix bestand gedownload kan worden. Uiteraard kan hij nog wel met de externe tools en ook met visual studio worden bewerkt. 

Dataset - Partitions

Een belangrijk punt bij grote Tabular Models en dus ook bij grote Power BI Datasets is het verversen van de data. om delen van de data te verversen, de doorlooptijd te verkorten of nieuwe data periodiek bij te laden wordt veel gebruik gemaakt van partities. Met onderandere Tabular Editor is het nu ook mogelijk om partities aan te maken binnen je Power BI DataSet. Deze kunnen dan ook apart ververst worden. Dit zal ik hieronder nog even nader toelichten.  

 Schermafbeelding 2021 10 14 om 11.01.18

Dataset refresh

De verversing van een dataset binnen Power BI zelf biedt eigenlijk weinig mogelijkheden om dit naar eigen wens in te delen. Met het gebruik van third-party tools, die we hieronder beschrijven, wordt dit een stuk makkelijker.

SQL Server management studio

Als je veel met SSAS werkt is het verversen van data via SSMS je wellicht niet onbekend. Door middel van de XMLA-endpoint connectiviteit is het ook mogelijk om rechtstreeks naar je Power BI workspace te connecteren en daar bijvoorbeeld bepaalde tabellen te verversen. 

Schermafbeelding 2021 10 13 om 14.58.28

Data Factory

Bepaalde tabellen of partities van je dataset op gezette tijden geautomatiseerd verversen kan met Data Factory. Door middel van de Power BI API kan je, net zoals bij een SSAS model, via Data Factory de gewenste XMLA uitvoeren om je Dataset te verversen. 

Powershell

Ook is het mogelijk om via PowerShell  te connecteren met de Power BI workspaces en Datasets. 

Schermafbeelding 2021 10 14 om 11.17.18

Conclusie

De XMLA-endpoint connectiviteit geeft geeft de Power BI Premium (per user) gebruiker erg veel extra functionaliteit die binnen Power BI zelf nog niet beschikbaar is. Hierdoor kan het ook voor de bedrijven met grotere datasets interessant zijn om Power BI Premium te verkiezen boven bijvoorbeeld een Tabular Model op Analysis Server (on-premise of as-a-service). Qua beheer en onderhoud van je Power BI Datasets kan dit zeker erg veel voordelen opleveren.

Ensior B.V. 2024 All rights reserved
Deze website maakt gebruik van cookies: meer informatie