Voorheen was het alleen mogelijk om Power BI Premium op basis van capaciteit af te nemen. Hierdoor was dit een erg kostbare oplossing voor kleinere bedrijven. Sinds kort is het echter ook mogelijk om Power BI Premium per gebruiker af te nemen. Dit maakt het voor kleinere bedrijven een stuk interessanter, maar was is nu eigenlijk het verschil tussen Power BI Pro en Power BI Premium?

De verschillen

De belangrijkste verschillen tussen Power BI Pro en Power BI Premium per gebruiker zijn overzichtelijk gepresenteerd op de website van microsoft. Hieronder zal ik een aantal belangrijke verschillen bespreken, zodat u kunt kijken of het voor uw organisatie interessant is om Power BI premium aan te schaffen. Het is mogelijk om Power BI Pro licenties te combineren met Power BI Premium per gebruiker. Het is dan echter niet mogelijk om als pro gebruiker de premium content te consumeren. 

Functie

Power BI Free   Power BI Pro   Power BI Premium   Power BI Premium
  Per gebruiker   Per capaciteit
Samenwerking en analytics
Toegang via mobiele apps

 

 

 

Rapporten publiceren voor uitwisseling en samenwerking

 

 

 

   
Gepagineerde rapporten (RDL)    

 

 

Content gebruiken zonder licentie per gebruiker            

On-premises rapportage met Power BI Report Server            

Datavoorbereiding, -modellering en -visualisatie
Limiet modelgrootte  1 GB   1 GB   100 GB   400 GB
Vernieuwingsfrequentie  8/dag   8/dag   48/dag   48/dag
Verbinding maken met 100+ databronnen

 

 

 

Rapporten en visualisaties maken met Power BI Desktop

 

 

 

API’s en besturingselementen insluiten

 

 

 

AI-visuals

 

 

 

Geavanceerde AI (tekst-analytics, afbeeldingsdetectie, geautomatiseerde Machine Learning)        

 

Connectiviteit voor lezen van en schrijven naar XMLA-eindpunten        

 

Datastromen (directe query’s, gekoppelde en berekende entiteiten, verbeterde engine voor berekening)        

 

Governance en beheer
Databeveiliging en -versleuteling

 

 

 

Metrieken voor het maken, gebruiken en publiceren van content

 

 

 

Levenscyclusbeheer van applicaties        

 

Implementatiebeheer voor meerdere regio’s            

Bring Your Own Key (BYOK)            

Beschikbaarheid invoegtoepassing Automatische schaalaanpassing (preview)            

Maximale opslag  10 GB/gebruiker    10 GB/gebruiker   100 TB   100 TB
Kosten Gratis   € 9,40 / gebruiker / maand   € 18,70 / gebruiker / maand   vanaf € 4.675,60 / capaciteit / maand


Paginated Reports

Met Power BI Premium per gebruiker heb je de mogelijkheid om Paginated Reports in de Power BI service op te slaan. Voor een aantal rapporten kan het zijn dat een Power BI dashboard niet handig. Een paginated report kan dan wellicht een mooie aanvulling zijn. Paginated report worden met Power BI Report Builder gebouwd, wat erg lijkt op de Report Builder die we kennen van SSRS. Mooie bijkomstigheid is dat het dan ook mogelijk is om deze rapporten via mail in bijvoorbeeld PDF te verspreiden. Let wel op dat het met Power BI Premium per gebruiker niet mogelijk is om de rapporten naar mensen buiten uw organisatie te sturen. Hiervoor is Premium Capacity nodig. Het is wel mogelijk om de rapporten naar mensen binnen uw organisatie te sturen die geen premium hebben. 

Dataflows

In een aantal eerdere blogs ben ik ingegaan op het gebruik van Dataflows (Power BI Dataflow / Power BI Dataflows/Datasets vs SQL Server Analysis Services). Dataflows is ook beschikbaar binnen het Pro abonnement, maar binnen premium is de functionaliteit toch een stuk uitgebreider, waardoor de inzet van dataflows ook een echte meerwaarde kan hebben binnen uw organisatie.

Direct Query

Het is mogelijk om een Dataset via DirectQuery verbinding te laten maken met een Dataflow. De data hoeft dan dus niet meer in een Dataset te worden geladen alvorens hij gebruikt kan worden binnen Power BI

Linked entities

Entiteiten binnen Dataflows kunnen worden hergebruikt, zodat de data niet meerdere malen opgehaald hoeft te worden. 

Incrementeel laden

Premium biedt ook de mogelijkheid om data incrementeel in te laden. Het spreekt voor zich dat dit natuurlijk enorme performance winst kan opleveren voor grote Dataflows. 

XMLA endpoints

Connectiviteit via een XMLA endpoint. Simpel gezegd wil dat eigenlijk zeggen dat het mogelijk is om met externe tools met Power BI Premium te connecteren. XMLA endpoints bestaan voor SQL Server Analysis Services bijvoorbeeld al erg lang. Dit betekent dat je dus met elke tool die dit ondersteund kan connecteren met power BI Premium. Een klein lijstje van veel gebruikte tools is:

  • SQL Server Management Studio
  • SQL Server Profiler
  • Visual Studio
  • DAX Editor
  • Tabular Editor 

Er zijn natuurlijk veel meer tools en met de mogelijkheid om ook te schrijven naar de service zijn de mogelijkheden natuurlijk eindeloos. In de toekomst zal ik misschien in een aparte blog nog dieper ingaan op dit onderwerp. 

Capaciteit

De modelgrootte van Power BI Pro en Power BI Premium worden in bovenstaande tabel wellicht wat verwarrend weergegeven. De totale capaciteit van Pro is bijvoorbeeld 10gb/user en bij Premium Per user 100 TB, maar dat wil niet zeggen de datasets waar de rapporten op zijn gebaseerd deze grootte mogen hebben. In Power BI Pro mag een dataset maximaal 1gb groot zijn en binnen Power BI Premium 100gb. 

Een belangrijk verschil met betrekking tot Datasets is ook de refresh rate. Met een Pro licentie mag een dataset maar 8 keer per dag worden ververst, terwijl dit met een Premium licentie tot 48 keer per dag kan. 

Deployment Pipelines

Een andere handige toevoeging is Deployment Pipelines. Hiermee is het mogelijk om werkruimtes in te richten als ontwikkel- of testomgeving. Content kan dan via pipelines naar de verschillende omgevingen worden gepromoot. Het ontwikkelen en testen van content wordt hierdoor een stuk makkelijker en overzichtelijker. 

Conclusie

Met Power BI Premium per gebruiken komt de premium functionaliteit ook beschikbaar voor kleinere organisaties en kan men met een beperkte investering toch veel extra functionaliteit toevoegen aan de Power BI service. Waar het voorheen nog niet mogelijk was om volledig over te stappen naar de Power BI service in de cloud is dat nu toch het overwegen waard. 

Ensior B.V. 2024 All rights reserved
Deze website maakt gebruik van cookies: meer informatie