Soms kan het voorkomen dat een Power BI rapportage traag werkt. Het is dan vaak lastig om te achterhalen wat de oorzaak hiervan is. Om u hierbij te helpen heeft Microsoft de Performance Analyzer in Power BI Desktop ingebouwd. 

Performance Analyzer Panel

Via het menu "view" kan het performance analyzer panel worden geopend. Via dit panel kan de performance analyse worden gestart. Na verversen van de verschillende visuals zal per actie worden weergegeven hoeveel tijd het heeft gekost om deze actie uit te voeren. Zo kan vrij snel worden gezien welke visuals of filters de bottelnek in de rapportage vormen. Na het activeren van het performance panel kunnen visuals ook individueel worden ververst. 

Screenshot 2019 06 20 at 15.42.44

Details

Per visual wordt de doorlooptijd weergegeven en is het mogelijk om in detail te kijken welke stappen hoeveel tijd in beslag hebben genomen. Hierin wordt onderscheidt gemaakt in de volgende stappen: 

  • DAX query: De tijd die het heeft gekost om de query uit te voeren
  • Visual display: De tijd die het heeft gekost om de visual op het scherm weer te geven
  • Other: De tijd die de visual bijvoorbeeld op andere visuals of taken heeft moeten wachten of de tijd dat er andere achtergrondtaken worden uitgevoerd. 

Ook kan de performance van de visuele interactie en de verschillende filters worden geanalyseerd. Om een helder overzicht te houden kan de performance log eventueel worden leeggemaakt. 

Screenshot 2019 06 20 at 16.04.38

Exporteren

Als een bepaalde query erg lang duurt kan de DAX query ook nog worden geëxporteerd naar het klembord om hem apart uit te voeren en te analyseren. Tevens kan de volledige log van de performance analyzer worden geëxporteerd om geanalyseerd te worden in een andere tool. 

Conclusie

De performance analyzer is een mooie toevoeging aan Power BI. Op dit moment biedt de analyzer nog niet erg veel mogelijkheden, maar de basis waarvoor hij bedoeld is kan in een aantal gevallen erg goed van pas komen. 

Ensior B.V. 2024 All rights reserved
Deze website maakt gebruik van cookies: meer informatie