In deze blog kijken we eens naar de nieuwe functies Field parameters en Calculation Groups in Power BI en hoe we deze zowel in Power Desktop als in Tabular Editor kunnen gebruiken.

Er is al veel gezegd en geschreven over SAP BusinessObjects 4.3 en inmiddels hebben we al behoorlijk wat klanten geholpen bij het migreren naar SAP BusinessObjects 4.3. In deze blog zullen we eens kijken naar belangrijkste nieuwe functionaliteiten en zullen we tips delen over de migratie. Ook zullen we eens kijken hoe SAP BO 4.3 in samenwerking met Power BI gebruikt kan worden.

Vaak willen gebruikers snel ad-hoc analyses maken van data in een Power BI model of ze willen bijvoorbeeld het model verkennen voordat ze daadwerkelijk rapportages gaan maken. Dat is nu mogelijk met de nieuwe functie "Explore" binnen de Power BI Service (public preview). 

Dynamic subscriptions kennen we allemaal. Ook wel bekend onder de term Report Bursting. Binnen report server bijvoorbeeld is het al lange tijd mogelijk om gebruikers afhankelijke rapportages te distribueren. Een rapportage wordt dan dynamisch gefilterd en verstuurd naar bijvoorbeeld de sales managers. Ze ontvangen dan alleen de data die voor hen relevant is. Via een omweg was dit ook al wel met de Power BI Service mogelijk. Daar schreef Dennis eerder een artikel over: Report bursting met Microsoft Power BI rapporten. Dit is nu ook beschikbaar (in preview) op paginated reports in de Power BI Service. 

De omzet uit het verleden analyseren is interessant en leerzaam, maar soms wil je een blik in de toekomst werpen. Is de verwachting reëel dat mijn omzet volgend jaar gaat stijgen en met hoeveel? De omzet inschatten is sowieso van belang voor het vaststellen van budgetten, targets van sales en leveranciers bonussen. Van oudsher doen we dit met de hand, eventueel ondersteund door een model in Excel van de werkelijkheid. Met een grote hoeveelheid gegevens in een data platform en toegankelijke rekenkracht, willen we dit nauwkeuriger, vaker en in Power BI combineerbaar maken.

Stel je wilt een Machine Learning model gebruiken en de uitkomsten in je SQL Server database toevoegen, hoe doe je dat? Hiervoor kun je geen T-SQL gebruiken, maar zul je een andere programmeertaal moeten gebruiken zoals Python of R. Deze blog focust zich op het combineren van Python en SQL Server. Er zijn meerdere manieren dit te bereiken: je kunt vanuit een Python IDE werken met de pyodbc package en een connectie maken met je SQL Server of je kunt de Machine Learning Services van SQL Server gebruiken, waarmee je direct vanuit SQL Server Management Studio (SSMS) met Python kunt programmeren. 

Tot nu toe was het alleen maar mogelijk om je datamodellen (data sets) te bewerken in Power BI desktop of externe software, maar nu is het ook mogelijk om data sets te bewerken in de Power BI service. 

Het is vanaf nu mogelijk (Preview functionaliteit) om Paginated Reports in de PowerBI.com omgeving te maken. De mogelijkheden zijn op dit moment nog wel vrij basic, maar het lijkt er wel op dat de tool gebruiksvriendelijker wordt door de WYIWYG (What You See Is What You Get) functionaliteit dan de desktop (Power BI  Report Builder) variant.

Een goed dashboard of rapport heeft ten minste de volgende twee eigenschappen: de data sluit aan op de werkelijkheid, en de gebruiker kan het effectief gebruiken om hun informatiebehoefte te voorzien. Regelmatig krijgt de laatste van deze twee eigenschappen te weinig aandacht: de cijfers die te zien zijn kloppen wel, maar de boodschap komt niet over. Een grote valkuil is het plaatsen van zo veel mogelijk tabellen en grafieken omdat er anders mogelijk informatie mist. In deze blog ga ik je meenemen door een stappenplan, waarmee je deze – en andere – valkuil(en) kan voorkomen. Ik pas deze tips dan gelijk toe op een rapport dat inhoudelijk klopt, maar qua effectief design nog wat winst te halen heeft. 

Als je op kantoor gebruik maakt van slimme verwarmingsapparatuur als die van Tado°, kan je de verschillende ruimtes naar wens laten opwarmen volgens een schema of handmatig via de app. De schema's houden geen rekening met flexibel gebruik. Zeker in kantoor omgevingen blijven verwarmingen dan vaak aanstaan, of verwarmen ze op een dag dat niemand aanwezig is.
Met de hogere gasprijzen en belasting op het milieu kan dit nóg slimmer door gebruik te maken van Power Automate en Microsoft Outlook, en passant zorgen we ervoor dat medewerkers zo aangeven of ze naar kantoor komen.

Deze website maakt gebruik van cookies: meer informatie