Het is vanaf nu mogelijk (Preview functionaliteit) om Paginated Reports in de PowerBI.com omgeving te maken. De mogelijkheden zijn op dit moment nog wel vrij basic, maar het lijkt er wel op dat de tool gebruiksvriendelijker wordt door de WYIWYG (What You See Is What You Get) functionaliteit dan de desktop (Power BI  Report Builder) variant.

Paginated reports 2

Paginated Reports voorziet in andere rapport wensen dan een Power BI rapport. Bij de meeste organisaties is er nog steeds de behoefte om naast Power BI rapportages ook rapportages te maken die of over meerdere bladzijdes heen gaan, geprint moet worden of moeten voldoen aan een vrij specifieke opmaak. De desktop tool Power BI  Report Builder waarvan de voorloper al een lange geschiedenis kent als onderdeel van het on-premise SSRS voorziet in dit soort wensen. De tool is echter een stuk complexer dan Power BI en de ontwikkeltijd is over het algemeen ook langer dan het maken van een rapport in Power BI. Maar met deze nieuwe functionaliteit lijkt daar verandering in te komen. De manier van ontwikkelen lijkt nu veel meer op het maken van een Power BI rapport. In deze release is het nog wel erg basic, zo ontbreken er nog een hoop basis functionaliteiten zoals bijvoorbeeld format mogelijkheden van de tabel, parameters, expresses en mogelijkheden om andere visualisaties te kiezen dan een tabel. Wel kan je het rapport downloaden in RDL formaat en eventueel weer verder oppakken in de desktop tool Power BI  Report Builder. De view modus met bijbehorende export mogelijkheden blijft uiteraard onveranderd ongeacht of het rapport nu gemaakt is in de Power BI service of de desktop tool Power BI  Report Builder.

Paginated reports 3

Conclusie

Het kunnen maken van Paginated Reports op een vriendelijke manier in de Power BI Service is een mooie ontwikkeling. Wel is het de komende tijd wachten op iets meer functionaliteit, zodat deze functionaliteit in de Power BI Service meer bruikbaar wordt.

Ensior B.V. 2024 All rights reserved
Deze website maakt gebruik van cookies: meer informatie