Een goede voorbereiding van een SAP BusinessObjects update of migiratie is zeker van belang en kan een hoop ellende besparen tijdens het project. Hieronder een aantal zaken die zeker aan bod zouden moeten komen in de voorbereiding.

Upgrade/Migratie

Vanaf versie SAP Business Objects XI r2 naar SAP Business Objects 4.0 spreken we over een upgrade. Het platform en de onderliggende architectuur is in de basis gelijk gebleven. Oudere versies (Business Objects versie 5 of versie 6) hebben nog een hele andere architectuur en dan praten we over een migratie. In geval van een migratie kan er ook niet rechtstreeks naar SAP BO 4.0 gemigreerd worden, maar dient er eerst een tussenstap genomen te worden naar SAP BO versie XI 3.1

Desktop rapporten

Maak je in de huidige BO  versie nog gebruik van DESKI rapporten dan zullen deze geconverteerd moeten worden naar het WebI formaat. Zowel in SAP BO 4.0 als in andere XI versie zit een conversie tool, waarbij de conversie tool van SAP BO 4.0 uiteraard de beste conversie resultaten oplevert. Zit je nu op bijvoorbeeld SAP XI 3.1 dan kan het ook het overwegen waard zijn om voor de upgrade al de rapportages te converteren in de huidige versie. Hou bij conversie ieder geval rekening met het nodige test werk en een X percentage aan herstel werkzaamheden, afhankelijk van de hoeveelheid complexe rapporten.

BO Architectuur

Een upgrade of migratie is ook het moment om na te denken over je BO architectuur. Voldoet de huidige architectuur of zijn er nieuwe inzichten. Zijn er bijvoorbeeld wensen voor een OTAP inrichting of een afgeslankte variant daarvan of speelt performance of hoge beschikbaarheid een belangrijke rol? Kijkend naar dat soort wensen is het van belang om in de voorbereiding na te denken over de volgende punten:

  •     1 of meerdere BO servers?
  •      Eventuele clustering van servers
  •      Aparte server voor Tomcat?
  •      Filestore op BO server of aparte file server.
  •      BO repository database op BO server of op aparte database server

 Gerelateerd hieraan zijn de server specificaties. Afhankelijk van gemiddeld piek gebruik dient de hoeveelheid CPU en intern geheugen te worden gespecificeerd. Kijk hiervoor op de SAP site voor best practices. Indien het (piek) gebruik  niet noemswaardig is zorg ieder geval dan de BO server(s) aan de minimum systeem eisen voldoen zoals beschreven door SAP.

 Upgrade manager

BusinessObjects content (rapporten, universes, security, scheduling, ect.) wordt overgezet naar BO 4.0 met behulp van de Upgrade Manager in versie 4.0. Voor de voorbereiding en planning is het van belang om een inventarisatie te maken welke content en hoeveelheid in gebruik is in de huidige BO omgeving. Dit kan vaak ook een mooi moment zijn voor opschoning. De upgrade manager zal de meeste content zonder problemen overzetten, maar het is van belang om de resultaten van de inventarisatie tegen onderstaande tabel aan te houden om verassingen te voorkomen.

   image

 Mobile

Tegenwoordig zijn in de laatste versie van SAP BusinessObjects de meeste SAP BO modules ook mobile te gebruiken zoals WebI, Crystal Reports, BO Explorer en SAP Dashboards. Wil je daar gebruik van maken dan is het aan te bevelen om goed na te denken over het security aspect. Bij het inrichten van SAP BO mobile dient de server met internet te kunnen communiceren, daarom is het overwegen waard om voor SAP BO mobile een aparte server in te richten in een DMZ (demilitarized zone). Hierdoor is het bedrijfsnetwerk gescheiden van de SAP BO mobile server en zal communicatie alleen mogelijk zijn over bepaalde poorten van de interne firewall. Met betrekking tot de apps op mobile devices zal nagedacht moeten worden of content alleen online beschikbaar mag zijn of ook offline. Ook de verplichting om aan te melden met een password als de app wordt geopend op een mobile device is aan te bevelen.

 Werkplekken

Ondanks dat de meeste modules web based zijn dient er wel rekening mee gehouden worden dat de nieuwste SAP BO versie een nieuwere versie van JAVA (minimaal 1.6.0_25) vereist. Daarnaast zal BO client software uitgerold moeten worden voor ontwikkelaars en beheerders.

Testen  & Opleiding

In de voorbereiding zal duidelijk moeten zijn door wie en hoe de testen gaan plaats vinden.  In verband met nieuwe functionaliteit en gewijzigde functionaliteit  zal er nagedacht moeten worden over opleidingen.

Ensior B.V. 2024 All rights reserved
Deze website maakt gebruik van cookies: meer informatie