Als de Krim wisselt van eigenaar, wat betekent dat eigenlijk voor de wereldeconomie? Of dichter bij huis, heeft dit invloed op de dagelijkse praktijk binnen een organisatie? Wie kan de effecten voorspellen, als deze er al zijn, en meenemen in de nodige beslissingen? Moeten we nu juist meer zaken gaan doen met Rusland, of toch minder? Welke kansen liggen er in het verschiet in een anderszins nogal dreigende situatie? Is het niet nu, dan over enkele maanden? Ik heb vragen, maar wie heeft de antwoorden? Er moeten toch systemen zijn die ons kunnen helpen voorspellen…

Ja, die zijn er wel, de zogeheten Predictive Analysis tooling. Daarmee kunnen o.a. patronen worden herkend op basis van historische en actuele gegevens, zoals koopgedrag. Dat klinkt veelbelovend, want met het voorspellen van de toekomst, kunnen we onze positie zo gunstig mogelijk beinvloeden. Jammer genoeg is het niet gemakkelijk om alle relevante invloeden in dergelijke tooling te modeleren en de juiste statistische techniek toe te passen. Of juist gelukkig maar… anders zou iedereen dezelfde toekomst eenvoudig kunnen voorspellen en een optimale positie innemen. Dat zou ook weer een bepaald effect hebben op de door onszelf “bedachte” toekomst, die uiteindelijk minder rooskleurig uitpakt.

Duidelijk is wel dat er rekening moet worden gehouden met zeer veel invloeden, om een zo zuiver mogelijk beeld te schetsen. En dat betekent ook het afwegen en doorrekenen van heel veel data, zeker nu we “bigger” data hebben dan voorheen. De kwaliteit van modelering in genoemde tools is natuurlijk belangrijk, maar staan we ook nog wel even stil bij de kwaliteit van de data? Als er historische gegevens worden meegenomen in de analyse, waarbij Rusland door vier letters wordt aangeduid, praten we dan nog over hetzelfde? Want hoe goed onze gedachtengang ook is over de gebeurtenissen in het verleden en de toekomst… als de input daarbij niet correct is, hoe waardevol is ons inzicht dan nog?

Ensior B.V. 2024 All rights reserved
Deze website maakt gebruik van cookies: meer informatie