In de markt van Analytics & BI ligt de focus op prachtige visualisaties en zaken als Artificial Intelligence. Je zou bijna vergeten dat er een gedegen backbone nodig is om alle onderliggende data goed voorbereid voorhanden te hebben. Dit laatste wordt aangeduid als de Data Integration markt en hiervoor heeft Gartner recent het Magic Quadrant voor 2019 uitgebracht. Dit moet data en analytics leaders helpen om binnen hun organisatie de beste keuze te maken voor een dergelijk platform.

Als we de positie van de vendors over de jaren heen vergelijken, zien we eigenlijk bar weinig beweging in het kwadrant van Data Integration. Gebruik de volledig interactieve Power BI rapporten hieronder maar eens om de beweging in beide markten te visualiseren. De Data Integration markt lijkt dan ook stil te staan in tegenstelling tot de Analytics & BI markt. Maar is dat ook echt zo?

Analytics & BI marktbeweging

Data Integration marktbeweging

De markt in detail

Het lijkt er in ieder geval op dat de kaarten wel geschud zijn in de Data Integration markt, aangezien Informatica en IBM zich nog steeds in het leaders gedeelte bevinden. Echter, wat vooral opvalt (in de grafiek rechtsboven) is dat Attunity flink is gestegen, wat ongetwijfeld heeft bijgedragen aan de acquisite door Qlik. Actian heeft het beduidend zwaarder en het is de vraag of zij volgend jaar nog in het kwadrant kunnen blijven. Daarnaast heeft Denodo een zeer sterke stijging meegemaakt in de laatste 3 jaren, terwijl zij zich voornamelijk op Data Virtualisatie richten. De vraag is dan ook wat Gartner precies verstaat onder de Data Integration markt. Ab Initio ontbreekt al jaren in het Gartner kwadrant, terwijl dit door de Ab Initio community als beste tooling wordt beschouwd. Dit zal overigens niet de enige ontbrekende tool zijn. Gartner voorziet weliswaar het kwadrant van een uitgebreid rapport met opmerkingen per vendor en uitleg over de selectiecriteria van vendors, maar dat wil niet zeggen dat enkel deze tools geschikt zijn. Uiteindelijk gaat het er vooral om dat bepaalde tools specifieke eigenschappen hebben die al dan niet relevant zijn voor uw organisatie. Een enkele blik op het kwadrant betekent dus niet dat Informatica of IBM de beste tools bieden voor uw organisatie. Sommige organisatie kunnen zelfs zonder (soms prijzige) tools van deze vendors uit de voeten, aangezien veel functionaliteit inmiddels haar weg naar database platformen heeft gevonden. Laat u dus goed adviseren.

Maar staat de Data Integration markt door gebrek aan verschuiving daadwerkelijk in zijn geheel stil? Welnu, de posities in het kwadrant zijn relatief tov de marktvraag. Dus als er voldoende requirements zijn opgenomen in de tool of visie van een vendor, dan zou die vendor nauwelijks van positie veranderen. Daardoor lijkt iedereen de job te hebben gedaan, maar is er vooral t.a.v. visie een stap gemaakt (zie de grafiek rechtsonder). Desondanks blijft dit niveau nog ver onder dat van 2017 en zijn we dip van 2018 nog niet te boven. In de Analytics & BI markt is beduidend veel meer beweging. Dit is te verklaren door de grotere vraag naar nieuwe functionaliteit die door vendors telkens in meer of minder mate wordt ingevuld met tools of visie. Er is dus simpelweg veel meer te doen om functionaliteit en de invulling ervan in die markt.

De marktvraag

Ondanks de beperkte verschuivingen in het Data Integration kwadrant, zou het kunnen dat er alsnog zware requirements op tafel zijn gelegd. Gartner spreekt van een opleving in de markt en heeft de volgende onderdelen prominent naar voren gebracht:

hybrid/intercloud integration

Hiermee zou o.a. cloud service integratie makkelijker moeten worden. Welnu, dat mag wel eens tijd worden, aangezien er al geruime tijd cloud aanbieders zijn. Het combineren van data van meerdere cloud aanbieders en data "on premise" blijft overigens nog steeds een uitdaging in infrastructurele en applicatieve zin. Analogie voor infrastructureel: onder water kun je simpelweg beter ademen door een bamboestok dan door een rietje. Analogie applicatief: als je een rietje of bamboestol hebt, maar telkens alleen maar op specifieke wijze en kort mag ademen. Overigens, met "on premise" betekent vaak niet eens "servers in de kelder van de organisatie", maar servers bij een hosting partij. Dat kun je in veel gevallen ook als "cloud infra" zien. De tools lossen dus slechts een gedeelte van het cloud integratie vraagstuk op.

active metadata & augmented data management

Ondanks dat deze punten prominent naar voren komen, ligt dit soort requirements al behoorlijk lang op de plank. Ze worden door Gartner separaat benoemd, maar hebben veel met elkaar van doen. Denk bijvoorbeeld aan het automatisch doorvoeren van bronwijzigingen in de analytische omgeving. Maar ook ontdekken van eventuele privacy rights issues. Machine Learning wordt nu wel meer toegepast en zou samen met Graph analytics de weg vrij moeten maken voor zeer krachtige oplossingen. Alleen is dat nu nog meer visie dan realiteit.

Conclusie

De Data Integration markt staat niet zozeer stil, maar is qua functionaliteit minder hectisch dan de Analytics & BI markt. De tools en de vendor visie ontwikkelt zich met de marktvraag mee. Op zich volstaat dit, want hiermee kan men voldoen aan de requirements van organisaties. Echter, ik zou niet willen spreken van een opleving, want de aangeboden functionaliteit had wat mij betreft al eerder voorhanden mogen zijn. Voorlopig moeten we het vooral van de visie hebben en in mindere mate van concrete tooling als toegevoegde waarde.

Ensior B.V. 2024 All rights reserved
Deze website maakt gebruik van cookies: meer informatie