In onderstaande afbeelding wordt een Geografische SAP BusinessObjects rapportage op de iPad getoond. Dit  rapport is gedefinieerd in SAP BusinessObjects 4.0 Web Intelligence.  Hoe dat gedaan is wordt in deze blog uitgelegd.

image

De basis is dat je de tabelnaam in het WebI rapport als volgt wordt gedefinieerd.

image

Waarbij map_lt2_lo3_poi1_od5_imu4 voor het volgende staat.

Map – geeft aan dat de tabel op de iPad omgezet moet worden in een een Google maps weergave.

Lt2 –Latitude coördinaat. De 2 betekent hier dat deze in kolom 2 van mijn WebI tabel zit.

Lo3- longitude coördinaat. De gps coördinaten moeten in een database staan met veld type decimal(10,6). 

Poi1- Point of interest. In dit voorbeeld het land waar de GPS coördinaten bijhoren.

Dit bovenstaande variabelen zijn verplicht. De volgende zijn optioneel.

Od5 – Open document string. In dit voorbeeld is nog een extra Webi document gemaakt met 3 grafieken. Dit rapport bevat een prompt dat o.b.v. de Point of interest ingevuld wordt. Deze 3 grafieken worden dan als 3 open document strings achter elkaar geplakt gescheiden door een dubbele pipeline (“||”). Bijvoorbeeld:

=“iDocID=AQLW4uppG9lOhWm5M62TFnE&sIDType=CUID&sType=wid&sReportName=report1&sRefresh=Y&sReportPart=Block1&lsSCountry=”+[Country  Customer]+“||iDocID=AQLW4uppG9lOhWm5M62TFnE&sIDType=CUID&sType=wid&sReportName=report1&sRefresh=Y&sReportPart=Block2&lsSCountry=”+[Country  Customer]+“||iDocID=AQLW4uppG9lOhWm5M62TFnE&sIDType=CUID&sType=wid&sReportName=report1&sRefresh=Y&sReportPart=Block3&lsSCountry=”+[Country  Customer]

Imu4 – Image url. In mijn voorbeeld heb ik 3 incoontje op de server geplaatst. Die afhankelijk van een alert op een bepaalde regel getoond worden.

image

Naast de genoemde velden heb je 1 of meerdere measures nodig die de waarde van een point of interest tonen. Extra dimensies die je hier toevoegd worden getoond op de kaart als filter.In dit voorbeeld veld “distribution channel”.

De velden corresponderen dan als volgt als je het rapport op de iPad opent met de app SAP BI.

image

 

Ensior B.V. 2024 All rights reserved
Deze website maakt gebruik van cookies: meer informatie