Stel, een productieproces stagneert om onduidelijke redenen. Of de applicatie waar het facturatieproces van afhankelijk is, is plotseling niet beschikbaar! Dit zijn onwenselijke situaties die zo snel als mogelijk verholpen moeten worden. Tegelijkertijd lopen de ontwikkelaars van een bedrijfssysteem tegen problemen aan bij het bepalen en doorvoeren van noodzakelijke wijzigingen. En als er al snel opvolgacties kunnen worden bepaald, leiden deze dan wel tot het juiste resultaat?

PowerDesigner ondersteunt het in kaart brengen van de bedrijfsinfrastructuur en architectuur. Van hoog niveau tot laag niveau, inclusief de relaties tussen al de verschillende onderdelen. Hiermee kan bijvoorbeeld snel inzicht worden verkregen in de impact van server-uitval op bedrijfsapplicaties. Of juist andersom, bij stagnatie van een bedrijfsproces kunnen we ontdekken welke onderdelen direct aandacht nodig hebben en welke minder urgent zijn. Daarnaast kunnen de juiste aanpassingen worden gemodelleerd en vervolgens op een gecontroleerde manier toegepast op onderliggende systemen. Dit kunnen zowel preventieve als reguliere wijzigingen zijn.

Daarbij is het erg gunstig dat metadata in PowerDesigner beheerd kunnen worden. Binnen een al dan niet complex systeemlandschap is eenduidigheid in definitie absoluut belangrijk. Daarmee kunnen we zekerstellen dat we in de aaneenschakeling van vele objecten het ook over de juiste objecten hebben. Hiermee kunnen zichzelf herhalende en uitgebreide discussies worden voorkomen, wat zeker uitkomt op momenten dat de tijd nogal dringt.

Samengevat biedt PowerDesigner:

  • impact analysis
  • gecontroleerde doorvoering van aanpassingen
  • beheer van metadata

Zoals in bovenstaande afbeelding te zien is, zijn er legio onderdelen te benutten, waarbij niet alles tegelijkertijd gemodelleerd hoeft te zijn. Gelukkig is het ook niet nodig om de onderdelen eerst nog zelf te ontwerpen; bestaande systemen in het landschap kunnen namelijk “reverse engineered” worden. Daarbij moet wel worden opgelet dat uit de legio onderdelen en instellingen de juiste worden gekozen. Zo kan modulair en gefaseerd de representatie van de werkelijkheid zo dicht mogelijk worden benaderd.

Ensior B.V. 2024 All rights reserved
Deze website maakt gebruik van cookies: meer informatie