De situatie is als volgt: eindgebruikers hebben een rapport geschetst (zie linksonder) en willen dit in de rapportageomgeving beschikbaar hebben. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar de onderliggende data zijn meestal niet als zodanig opgeslagen in de bron. Dit geldt ook voor de dataset rechtsonder. Het kost daardoor veel tijd om gegevens samen te smelten en om te vormen.

tumblr inline nj4wqoxj6h1rzpdyi

Labels zoals “Subniveau3.1” komen helemaal niet voor in de data. Er is ook geen direct aanknopingspuntte vinden tussen getallen, zelfs niet op het laagste niveau (180.000 euro). Daardoorzal de rapportbouwer veel tijd kwijt zijn om middels een rapportagetoolallerlei omvormlogica in het rapport onder te brengen. Logica die sowieso metbehulp van de business gedefinieerd zal moeten worden. Hieronder is te zien dat per rapportregel een aparte query met filterlogica moet worden gemaakt, waarna elk deelresultaat in een aparte rapporttabel onder elkaar is gezet. Vervolgens moet de eindgebruiker dagelijks relatief lang wachten tot het rapport ververst is, omdat er veel logica tussen data en visualisatie zit. Niet handig voor tijdige besluitvorming.

tumblr inline niy231l3Uz1rzpdyi

Een alternatief is alle data ophalen en dan per rapporttabel filtering toepassen. Dan hoeft er slechts 1 query gemaakt te worden, maar moet per rapporttabel alsnog logica worden toegepast. En bovendien kan de binnengehaalde dataset veel groter zijn dan nodig is.

tumblr inline niy23ehOH71rzpdyi

Beide oplossingen zijn dus haalbaar, maar verre van optimaal. Zeker als de lay-out moet veranderen, nieuwe Cost Centers aan de rapportlogica moeten worden toegevoegd, of verschillende rapporten nodig zijn met gelijksoortige opbouw. Dat leidt al snel tot een ontwikkel- en beheernachtmerrie. Gelukkig kan dit soort logica in een SAP BusinessObjects platform worden ondergebracht in herbruikbare objecten (in de Universe). Daarmee kan centraal logica worden aangepast, waarna alle rapporten die dat object gebruiken, direct zijn geüpdatet. Echter, ook nu zullen nog steeds separate queries nodig zijn die elk een voorgebakken filter gebruiken.

tumblr inline niy240cap91rzpdyi

Dit is ook niet optimaal. Er moeten nog steeds rapporten met meerdere queries en rapporttabellen worden gebouwd en onderhouden. Men zal moeten wachten tot de Universe is aangepast en het is niet transparant welke logica wordt toegepast. Ook zal de data zal niet sneller worden opgehaald en omgevormd.

Wat is dan de beste oplossing? 

Een slimme hiërarchiestructuur, i.c.m. een datawarehouse, waardoor die investering absoluut extra waard wordt! Met de bijbehorende interface kan de business kan zelf een hiërarchieopbouw definiëren, zoals hieronder voor het beoogde rapport is gedaan.

tumblr inline niy24ofqrV1rzpdyi

Hierbij zien we echt verschillende niveaus, vandaar de term “hiërarchie”. Deze definitie reikt tot Level 3, maar de oplossing kan tot vele niveaus diep worden geconfigureerd, zolang het maar functioneel blijft. Subniveau 3.1 komt 2 keer voor in deze hiërarchie, waarmee bijbehorende filter “nodes” met een “OF” constructie worden benut. Zie hieronder zo’n filterconstructie. Zonder deze slimme hiërarchiestructuur moet dergelijke logica hard in de rapportageomgeving worden ondergebracht.

tumblr inline niy24zX9pW1rzpdyi

De waardes bij het veld “In or Ex” betekenen in dit geval dat de Controlling Area “NL01” included is en Currency “GBP” juist excluded. De Internal Orders worden eruitgefilterd met een voorgedefinieerde lijst aan waardes. Er kunnen in de oplossing namelijk lijsten worden bijgehouden met individuele waardes, of een reeks. Hieronder is een voorbeeld van de twee lijsten die in de hiërarchie zijn benut.

tumblr inline niy2dwaQwH1rzpdyi

De business kan middels de bijbehorende interface zelf “in control” zijn over de definities en deze ook wijzigen naar behoefte. Met een druk op de knop zijn wijzigingen zonder verdere IT-achtige taken direct zichtbaar in de rapportageomgeving! Deze definities worden namelijk weggeschreven naar het datawarehouse en automatisch gekoppeld aan gerelateerde gegevens. Bij rapportbouw hoeft nu enkel een hiërarchie component als extraatje te worden opgenomen. Automatisch zullen de cijfers pijlsnel in de gewenste hiërarchiestructuur worden getoond en is geen verdere logica of herbouw meer nodig! Elk niveau wordt automatisch opgerold tot het bovenliggende niveau en de lay-out is simpel en snel per niveau in te regelen. Zie hieronder het resultaat, precies zoals de business het wenst!

tumblr inline niy2ehqFUi1rzpdyi

 

Ensior B.V. 2024 All rights reserved
Deze website maakt gebruik van cookies: meer informatie