In één van de laatste versies van SAP Analytics Cloud (SAC) is de “Explore data” modus beschikbaar. Dit geeft ons de mogelijkheid om vanuit een visual (Grafiek, KPI, ect) door te zoomen naar de onderliggende data om die verder te analyseren. In deze blog gaan we hier dieper op in en kijken we wat de toegevoegde waarde is.

Wanneer we in SAC een voorbeeld story maken op basis van de Live Universe connectie naar de demo universe “Efashion” dan kan een simpele grafiek er als volgt uit zien.

Chart without data exploration

Standaard is er geen mogelijkheid om de achterliggende data te bekijken en te analyseren. Uiteraard kunnen er voor een story allerlei filters en Drill Down paden gemaakt worden, maar dan ben je afhankelijk van wat er gedefinieerd is. De mogelijkheid om Data Explorer aan te zetten is vrij simpel. Dit kan namelijk door in Design modus van de grafiek een vinkje te zetten en eventueel nog aan te geven welke dimensies en meetwaarden default zichtbaar zijn in de Explorer modus.

Option Explorer

Nadat Explorer Enabled is zal er een extra icoon beschikbaar komen in het menu van de visual van waaruit de Explorer modus aangeroepen kan worden.

Explorer mode

De Explorer Mode zoals hierboven getoond komt misschien bij sommige BusinessObjects gebruikers bekend voor. Deze lijkt namelijk erg op het On-Premise product SAP BusinessObjects Explorer dat al meerdere jaren bestond, maar te weinig bestaansrecht had als losstaande tool met beperkte functionaliteit. Toevoegen van deze functionaliteit in SAC is wat dat betreft wel een goede optie.

Explorer with views and filters

De Explorer modus geeft de gebruiker een makkelijk manier om dieper in te zoomen in de data en op te zoek te gaan naar eventuele verbanden. Makkelijk filter en wisselen van type Visual is prima te doen. Tevens zijn views op te slaan en later weer aan te roepen als data is ververst. Hieronder ben ik bijvoorbeeld op zoek of in de modewereld kleuren met prints nog wel verkocht worden.

Conclusie

De toevoeging van de Explorer functionaliteit is zeker een waardevolle toevoeging in SAC. Al zou ik graag zien dat je in Explore modus ook de dimensies van je grafiek kan wijzigen.

Ensior B.V. 2024 All rights reserved
Deze website maakt gebruik van cookies: meer informatie