Ensior staat midden in de samenleving en onze medewerkers dragen hier graag aan bij. Ze krijgen de ruimte om hun expertise ook aan te wenden voor organisaties die een maatschappelijk nut dienen. Kleinere organisaties die wel baat hebben bij een beter inzicht, maar die niet over de middelen beschikken om hiervoor te betalen. Graag helpen wij dit soort organisaties met dezelfde hoge kwaliteit, maar dan zonder kosten.

Het idee om Pro Deo samen te werken met organisaties die een maatschappelijk nut dienen ontstond op initiatief van de medewerkers van Ensior. “We zijn een hecht, sociaal bedrijf. Mensen blijven lang bij ons en we kiezen er bewust voor om in een gecontroleerd tempo te groeien. Toen we met de mensen in gesprek gingen over de koers van Ensior, gaven ze aan dat ze graag een deel van hun tijd zouden steken in het helpen van organisaties die zich inzetten voor een goed doel en niet de middelen hebben om een datatool zoals bijvoorbeeld Power BI te financieren. Na de start van dit initiatief hebben we meerdere organisaties Pro Deo geholpen. We hebben onder anderen werk verricht voor STIL-Utrecht (ongedocumenteerden) en Wakibi (micro financiering).  

Ensior Pro Deo Logo

STIL-Utrecht

De medewerkers van STIL-Utrecht zetten zich dagelijks in voor ongedocumenteerden. De missie van STIL is het waarborgen van de keuzevrijheid en rechten van mensen zonder verblijfsvergunning. Het bieden van individuele begeleiding, op medisch, sociaal en juridischgebied is hun primaire taak.

stil-utrecht.nl | STIL Utrecht

De afgelopen jaren is STIL-Utrecht verdubbeld in omvang, en is de verantwoording richting haar grootste subsidieverstrekker en donateurs groot geworden. Hiervoor is een digitaliseringstraject gestart waarbij Exact Online is ingezet om de administratie te stroomlijnen.

Informatie uit dit boekhoudpakket is waardevol voor verschillende medewerkers, om te zien of betalingen zijn gedaan, of juist binnengekomen, om budgetruimte te beoordelen of om een nieuwe begroting samen te stellen. Daarom hebben we een Power BI dashboard ontwikkeld waar alle informatie overzichtelijk samenkomt. Doordat iedereen inzicht heeft, kan de medewerker op veel vragen al zelf een antwoordn vinden. Dat scheelt veel tijd. Bovendien zijn alle gegevens over meedere jaren beschikbaar zodat trends sneller duideliijk zijn.

Wakibi

Non-profitorganisatie Wakibi streeft naar armoedebestrijding en duurzame zelfredzaamheid door leningen te verstrekken aan ondernemers in ruim zeventig ontwikkelingslanden. Eén microkrediet heeft een enorm effect op gemiddeld vijf mensen in de directe omgeving van de lenende ondernemer, zoals familieleden en eventuele werknemers. 

logo wakibi

Hoeveel procent van de kredieten gaat naar vrouwen, hoeveel wordt terugbetaald en hoe snel kiezen mensen met het terugbetaalde geld opnieuw een microkrediet? Allemaal cijfers van Wakibi die sinds kort met 1 druk op de knop naar boven kunnen worden gehaald. We voorzagen Wakibi van Business Intelligence software om nog krachtiger te opereren. De datatool die we hebben gebruikt, om deze data optimaal te benutten, is Power BI.

We beginnen met de vraag, wat wil je weten? Vervolgens gaan we op zoek naar de data. Gelukkig is veel tegenwoordig digitaal, ook bij Wakibi, maar het is toch alsof je kasten opentrekt en op de ene plank een grote doos met de boekhouding en op de andere plank een klein mapje met adressen tegenkomt, enzovoort. Wij combineren dat overzichtelijk in een dashboard. De eerste versie daarvan is altijd ruw, daarna ga je samen aanscherpen. Altijd een uitdagend proces, met mooie resultaten.

Bij interim-directeur Amarens Schuurmans zorgde het eerste ruwe dashboard al voor een eyeopener. “Ik zag meteen dat we met de tool niet alleen voor onszelf maar ook voor bedrijfspartners geweldige rapportages zouden kunnen maken. Die zijn ook goed gebruiken in de communicatie.”

 

wakibi dashboard

Deze website maakt gebruik van cookies: meer informatie