Analyse van uw resultaten in Excel blijft waardevol, maar een arbeidsintensieve bezigheid en nog foutgevoelig ook. Met Power BI dashboards en rapporten staat uw stuurinformatie altijd geautomatiseerd en bijgewerkt tot uw beschikking. Ook op uw mobiele apparaten. Wij ontwerpen intuïtieve dashboards die snelle interpretatie mogelijk maken, met automatische visualisatie van onderlinge gegevensverbanden. Gebruikers kunnen zelf analyses en dwarsdoorsnedes maken filters en drilldown opties. Trends worden zichtbaar en afwijkingen verklaard. Achter al onze ontwerpen schuilt een doordachte werkwijze, gebaseerd op de visuele interpretatie- en perceptievaardigheden van het menselijke brein. Ontwikkel uw vaardigheden in het ontwerpen en bouwen van Power BI dashboards in onze Power BI trainingen.

Ensior B.V. 2024 All rights reserved