Rust door inzicht. Business Analytics beantwoordt vele vragen, ook vragen die nog niet gesteld waren. U neemt gefundeerde beslissingen voortaan op basis van meetbare prestatie-indicatoren. U monitort deze in dashboards en interactieve rapporten. Doelstellingen worden hiermee sneller bereikt en u kunt continu bijsturen.business analytics MP

Ensior vertaalt waardevolle data naar actiegerichte informatie voor verschillende informatiebehoeften en voor alle niveaus van uw organisatie. Ensior bouwt uw rapportage, maar verzorgt ook zaken als rapportagedefinities, autorisaties, vormgeving, gebruikersbeheer e.d.

Gerelateerde items:

BI voor iedereen! Met geavanceerde BI tools worden alle werknemers in staat gesteld om self-service analyses te doen, zonder afhankelijkheid van ICT. Maar let op, het vergt goede afstemming van de definities en voorbereiding van de data. Versnippering van de rapportage en verschil van inzicht liggen op de loer.

Gerelateerde items:

Een goed managementdashboard is intuïtief en eenvoudig vormgegeven en maakt interpretatie van complexe informatie direct mogelijk voor de gebruiker. Het toont daarbij de onderlinge verbanden tussen gegevens op interactieve wijze. Achter al onze ontwerpen schuilt een doordachte werkwijze, gebaseerd op de visuele interpretatie- en perceptievaardigheden van mensen.

Deze website maakt gebruik van cookies: meer informatie