Als we de roadmap voor SAP Data Services (DS) mogen geloven zal DS Designer op den duur vervangen worden door het op Eclipse gebaseerde DS Workbench. DS Workbench is beschikbaar vanaf SAP Data Services 4.1.

DS Workbench 4.1

DS Workbench 4.1 is nog vrij beperkt qua functionaliteit. Men kan via de Replication Wizard op een eenvoudige manier (delta) jobs genereren om data en metadata te repliceren van en naar de bekende relationele databases, maar ook naar SAP HANA en Sybase (ASE/IQ). Dit zou handig kunnen zijn voor het stagen van grote hoeveelheden tabellen.

Het gebruik van de wizard is eenvoudig. Onderstaande screenshots geven een beeld hoe snel een replicatie job is te genereren.

Specificeer de bron database en zet de connectie parameters.

image

Selecteer de gewenste tabellen

image

Selecteer de target database en zet de connectie parameters

image

De replicatie job kan gedraaid worden. Maak een keuze naar welke BODS repository de job gepubliceerd mag worden en kies de job server.

image

Het is ook mogelijk de job niet direct te publiceren - en het laadmechanisme nader te bepalen. Zo zou je bijvoorbeeld kunnen kiezen voor een delta load op basis van een timestamp in je tabel. Ook kan je de bekende opties specificeren voor het laden van de target tabel die we gewend zijn van Data Services Designer (Bulk Load, pre-load/post-load commands, etc.).

image

Bij het definieren van de target kan onder Replication behaviour bepaald worden of Data Services de code genereert om de tabellen aan te maken en de data te laden (Schema and data), of enkel een job publiceert om de data te laden.

image

Kijkje in de toekomst – DS Workbench 4.2

De roadmap geeft aan dat DS Workbench zal worden uitgebreid met functionaliteiten die nu in Designer zitten. In DS Workbench 4.2 (nog in ramp up) zullen de volgende transforms opgenomen zijn: Query, Case, Merge, Row Generation, Map Operation en SQL. Ook wordt het vanaf 4.2 mogelijk om real-time data te gaan repliceren via een Sybase RepServer CDC datastore in combinatie met Sybase Powerdesigner.

image

Samenvattend kan gesteld worden dat SAP druk bezig is om de transformatie van Data Services Designer naar Data Services Workbench te bewerkstelligen. De geteste versie 4.1 biedt nog niet heel veel mogelijkheden, maar kan van pas komen voor het snel opbouwen van je staging laag. Veelbelovend is de toevoeging van de Sybase RepServer datastore, waarmee real-time replicatie ingeregeld kan worden.

BI Consultant
Maarten Tegelaar
Ensior B.V. 2024 All rights reserved
Deze website maakt gebruik van cookies: meer informatie