Voor internationale organisaties kan het wenselijk zijn om rapportages in verschillende talen aan te bieden. Je wilt natuurlijk niet de rapportages meerdere keren ontwikkelen en dus ook onderhouden en beheren. Binnen Power BI en Reporting Services, of eigenlijk binnen het achterliggende SSAS model, is het mogelijk om een rapportage in verschillende talen aan te bieden. 

Screenshot 2019 12 12 at 10.05.32

 

Werkwijze

Om een meertalig SSAS model en Power BI of SSRS rapport te maken kunnen in het SQL Server Analysis Services Tabular model translations worden toegevoegd. De translations worden op het gehele model toegevoegd, waarna per object de naam en omschrijving in de specifieke taal kan worden toegevoegd. 

Screenshot 2019 12 12 at 09.36.44

De taal waarin de rapportage en objecten aan de gebruiker worden getoond is afhankelijk van de regionale instellingen van Power BI. Dit is in de opties van de tool aan te passen. Standaard wordt de taal van het besturingssysteem gebruikt. Als er voor een object geen naam of omschrijving wordt toegevoegd zal de default tekst worden getoond. 

 

DAX

De vertaling is puur een schil over de default benamingen van de objecten. Voor de eindgebruiker ziet het rapport er dus bijvoorbeeld in het Nederlands uit, maar als je als ontwikkelaar een nieuwe measure wilt toevoegen zal je nog steeds de standaard benaming moeten gebruiken. Dit kan dus nog wel voor verwarring zorgen. 

Screenshot 2019 12 12 at 10.15.38

 

Business termen

Zoals hierboven beschreven werkt de vertaling als een schil bovenop de default objecten. Bij Ensior hebben we een aantal standaard oplossingen op bepaalde softwarepakketten. Deze standaard oplossingen bevatten vaak ook een aantal standaard rapporten. Bij het implementeren van de oplossingen komt het vaak voor dat klanten bepaalde objecten in het model een andere naam willen geven, omdat er binnen de organisatie andere terminologie wordt gebruikt. Als de standaard objecten worden aangepast, dan moeten ook de bijbehorende rapportages worden aangepast. De relatie naar het object in het model gaat namelijk op naam. Als er echter een translation wordt gebruikt voor de business termen van de klant, dan blijven de standaard rapporten gewoon werken. 

De vertalingen kunnen ook geexporteerd en geimporteerd worden, waardoor ze ook in een andere tool bij te werken zijn. Dit kan voor het onderhouden van een analytics oplossing erg handig zijn. 

Conclusie 

Het gebruik van translations in een tabular model kan voor verschillende doeleinden erg handig zijn. Het aanbieden van rapportages en dashboards in verschillende talen of klant specifiek maken van een standaard analytics oplossing. Voor aanpassingen of toevoegingen in DAX maak je altijd gebruik van de standaard objecten.

Ensior B.V. 2024 All rights reserved
Deze website maakt gebruik van cookies: meer informatie