Nu SAP Lumira 2.0 een tijdje beschikbaar is en we deze versie bij de eerste klanten hebben uitgerold is het tijd om de balans op te maken om te zien of Lumira 2.0 echt een grote stap voorwaarts is. Maar eerst proberen we de vraag te beantwoorden waarom we nu Lumira zouden moeten gebruiken als we al andere Reporting tools gebruiken zoals bijvoorbeeld Web Intelligence en/of Crystral Reports. Het antwoord zit hem in het woord Self-Service BI.

Dit is iets wat natuurlijk niet nieuw is en eigenlijk al meer dan 15 jaar geleden al van toepassing was toen BusinessObjects met het concept van universes kwam, waarmee de gebruikers op basis van “business” objecten een rapport kunnen samenstellen. Dat in veel gevallen het Self-Service BI niet echt van de grond is gekomen en de ontwikkeling van rapportages vooral bij IT is komen te liggen heeft vooral maken hoe de tool in de organisatie is gezet, het commitment van het management en een stuk opleiding.

Self-Service BI

Ruim 15 jaar verder is er meer dan ooit behoefte aan Self-Service. In deze huidige tijd moet de Business user snel en redelijk eenvoudig zelf een groot deel van zijn data vraagstukken kunnen beantwoorden zonder dat daar kostbare tijd verloren gaat door IT-betrokkenheid. Los van goed gedefinieerde datasets hoort daar een stuk gereedschap bij dat snel en makkelijk hanteerbaar moet zijn. De standaard Reporting tools zijn wat dat betreft vaak te uitgebreid en te complex geworden. Ook dienen ze vaak een ander doel. Later in deze blog daar meer over.

Lumira 2.0 wat is nieuw

Allereerst is Lumira 2.0 de opvolger van twee tools SAP Design Studio 1.x en SAP Lumira 1.x. Dit betekent voor Lumira 2.0 twee tools als desktop variant, namelijk Lumira Discovery en Lumira Designer. Voor de informatieconsument is het dan weer 1 applicatie die geconsumeerd kan worden via een internetbrowser en of een mobile app. De output van Lumira Discovery en Lumira Designer is wel uitwisselbaar. Dus de start van een Lumira Discovery document kan de basis zijn voor een Enterprise dashboard dat verder ontwikkeld wordt in Lumira Designer.

Lumira 2.0 architecture

Een andere belangrijke verandering is de lay-out en menu structuur die volledig veranderd is. Waar je in Lumira 1.x verschillende schermen had voor data preparation, visualisatie en story board is dat in Lumira 2.0 teruggebracht naar 1 canvas met het “What you see is what you get” principe. Hierdoor hebben wijzigen ook gelijk effect in het eindresultaat, wat in de vorige versie niet zo was. Ook is bewerken van visualisaties intuïtiever geworden met een icoon achtige menu bar.

Lumira 2.0 example

BI Selfservice binnen Lumira 2.0

Wat is dan nu BI Self-Service binnen Lumira 2.0 ? De Self-Service component zit dan in de tool Lumira Discovery waar we 3 vormen van Self-Service kunnen onderkennen.

  1. Data Discovery. Doordat Lumira Discovery een In-Memory tool is en grote hoeveelheden data aankan, waarbij makkelijk filters en drill down paden zijn toe te passen kunnen binnen Lumira afwijkende data patronen gesinaleerd worden.
  2. Story Telling. De gebruiker kan een verhaal vertellen met Lumira 2.0 waarbij data, tekst, icoontjes en plaatjes samengevoegd kunnen worden in een presentatie.
  3. Prototyping. De interoperability tussen Lumira Discovery en Lumira Designer geeft de mogelijk om een gebruiker een prototype te maken in Lumira Discovery en dit door de ontwikkelaar te laten hergebruiken in Lumira Designer.

Verschil Lumira en WebIntelligence

Een veel gestelde vraag is dan ook wat is eigenlijk het verschil tussen Lumira en WebI? Hieronder een aantal van de belangrijkste verschillen.

Lumira

WebI

Doel: Data Discovery en Story Telling

Doel: Interactieve rapporten/operationele rapporten

Geschikt voor business user

Geschikt voor super user/ontwikkelaar

Vooral visueel gericht, beperkte tabel mogelijkheden

Naast allerlei grafiek mogelijkheden ook goed om data in tabel vorm te presenteren

Simpeler in gebruik

Complexer in gebruik met meer format functies en formules.

In-memory tool

Gebruik van Micro-Cube (trager naarmate rapport groter wordt)

Niet pagina overschrijdend, maar meerdere pagina’s van links naar rechts per story.

Element (bv. Tabel) kan meerdere pagina’s beslaan.

Mogelijkheid tot Data Preparation

Geen mogelijkheid.

Koppeling met Lumira Designer (voorheen Design Studio)

Koppeling met MsOffice (Via BO LiveOffice).

Standaard scheduling mogelijk.

Geavanceerde report Bursting mogelijk.

Lumira 2.0 de eindbalans

Na bij enkele klanten al met Lumira 2.0 gewerkt te hebben, valt op dat de nieuwe lay-out structuur positief ontvangen wordt en worden ook mogelijkheden gezien voor de uitwisseling tussen Lumira Discovery en Lumira Designer. Anderzijds zijn er ook nog wel wat zaken die beter hadden gekund of die snel mogelijk in een toekomstige update zouden moeten zitten. Allereerst is het upgrade proces tijdrovend en kostbaar. Dit komt omdat zowel het SAP BI platform en alle oude Lumira en of Design Studio componenten allemaal ge-upgrade moeten worden. Tevens is de manier waarop oude Lumira documenten geconverteerd moeten worden nogal knullig. Hiervoor moet eerst de laatste versie van Lumira 1.x geïnstalleerd worden en moet er voor ieder document een “Save for migration” handeling uitgevoerd worden, voordat deze kan worden geopend in Lumira 2.0. Een ander punt is dat de filter functionaliteit op sommige punten nog wat te kort schiet. Filteren vanuit een grafisch element en cascading filters ontbreken nu nog. Wel staan deze op de roadmap voor Lumira 2.1 (eind december).

Conclusie:

Lumira 2.0 is een goede stap voorwaarts zeker als je een universe of SAP BW als bron kan gebruiken. Op sommige punten loopt het nog wat achter op de concurrentie al staan er wel veel belovende dingen op de roadmap voor Lumira 2.1 en voor verdere versies in 2018. Al zal de concurrentie zeker ook niet stil zitten.

Ensior B.V. 2024 All rights reserved
Deze website maakt gebruik van cookies: meer informatie