Juiste diagnose door slimme BI - Huisartsenposten Rijnmond (CHPR), één van de grootste organisaties van huisartsenposten in Nederland, had behoefte aan een beter inzicht in de operatie van haar huisartsenposten.

Hoewel de operationele systemen naar tevredenheid functioneerden, ontbrak het aan een integraal beeld van de bedrijfsvoering. Ensior had de oplossing: een op SAP BusinessObjects gebaseerde BI-omgeving.

Ensior B.V. 2024 All rights reserved
Deze website maakt gebruik van cookies: meer informatie