Met Charticulator een online tool van Microsoft Research is het mogelijk om zelf eigen visuals te maken zonder te programmeren. De gemaakte visuals in Charticulator kunnen geëxporteerd worden als Power BI Custom Visual en daarna kunnen ze gebruikt worden in Power BI.

Hoe?

De online tool Charticulator is te benaderen via https://charticulator.com/ en de eerste stap is het uploaden van een CSV bestand. Een klein CSV-bestand met een paar dimensies en meetwaarden voldoet hier. De applicatie zelf is niet echt intuïtief, maar er zijn gelukkig genoeg voorbeelden (met video) op de site terug te vinden die stap voor stap laten zien hoe iets gebouwd moet worden.

Charticulator

Exporten als Power BI Custom Visual

Wanneer je iets afgerond hebt kan je de betreffende Visual vanuit Charticulator exporten naar Power BI.

Export to Power BI Custom Visual

Gebruik in Power BI

Vervolgens is het vanuit Power BI eenvoudig om deze Visual te importeren. Hierna kan de Visual gebruikt worden met elke dataset.

Custom Visual1

Het is met Charticulator mogelijk om helemaal los te gaan met de meest aparte en kleurrijke visuals, maar of het dan nog functioneel is, is een andere vraag.

Custom Visual2

Ensior B.V. 2024 All rights reserved
Deze website maakt gebruik van cookies: meer informatie