Data Science volgens Ensior: de wetenschap achter inzicht. Of het nu gaat om het voorspellen van uw omzet of machine uitval, of het herkennen van patronen in het enorme volume van inkomende telefoongesprekken voor een call center. Data Science kan gezien worden als de kers op de taart in uw datalandschap. We kneden uw data om deze bruikbaar te maken voor statistische modellen. Of juist om deze als basis te laten dienen voor modelselectie. Verschillende methoden worden gehanteerd om modellen te implementeren, bijvoorbeeld de voorspelmodellen binnen Power BI met exponential smoothing, maar ook Lineaire Regressie, Extreme Gradient Boosting, SARIMA, ETS m.b.v. Python. Maak een afspraak voor nieuwe inzichten!

Lees ook meer over de inzet van Power BI voor uw voorspelmodellen in onze blog.

Ensior B.V. 2024 All rights reserved
Deze website maakt gebruik van cookies: meer informatie