De Provincie Noord-Brabant en Ensior zijn een raamovereenkomst voor SAP BusinessObjects diensten aangegaan. Hierbij is Ensior dé leverancier van keuze en aanspreekpunt geworden voor de provincie op het gebied van Business Intelligence.

provincie noord brabant logo

Niet alleen zal Ensior advies leveren, ook zal er capaciteit geleverd worden voor het mede ontwikkelen van rapportages. De Provincie maakt ook gebruik van de applicatie beheersdiensten van Ensior op de SAP BusinessObjects omgeving.

De aanbesteding is conform Aanbestedingswet 2012 doorlopen. Uit de uitgeschreven tender bleek Ensior als echte BI-specialist de beste kandidaat te zijn. Dit is niet voor het eerst. Bij de vorige BusinessObjects aanbesteding van de Provincie Noord-Brabant was Ensior ook als winnaar uit de bus gekomen.

Over Ensior
Ensior is dé specialist in Business Intelligence (BI) met meer dan 14 jaar een zeer indrukwekkende staat van dienst. Ensior, afgeleid van het Engelse woord ‘to ensure’, geeft organisaties rust door gestructureerd inzicht in de prestaties van haar processen en medewerkers. Voor meer informatie: www.ensior.com of kijk op www.bi4saplive.com.

Over de provincie Noord-Brabant
De provincie stáát voor Brabant en de Brabanders. In hun belang neemt de provinciale organisatie initiatieven om maatschappelijke vragen op te lossen. Die vragen liggen op het terrein van ruimte, economie, milieu, mobiliteit en cultuur. Wordt er een duurzaam bedrijventerrein aangelegd? Of is er een oud kloostercomplex gerestaureerd? Dit zijn voorbeelden van het werk van de provincie. Dat doet de provincie meestal niet alleen; om haar ambities te halen wordt er veel samengewerkt met onder andere gemeenten, het Rijk, Europa en maatschappelijke instellingen.

 

Ensior B.V. 2024 All rights reserved
Deze website maakt gebruik van cookies: meer informatie