Rust door inzicht. Business Analytics beantwoordt vele vragen, ook vragen die nog niet gesteld waren. U neemt gefundeerde beslissingen voortaan op basis van meetbare prestatie-indicatoren. U monitort deze in dashboards en interactieve rapporten. Doelstellingen worden hiermee sneller bereikt en u kunt continu bijsturen.business analytics MP

Ensior vertaalt waardevolle data naar actiegerichte informatie voor verschillende informatiebehoeften en voor alle niveaus van uw organisatie. Ensior bouwt uw rapportage, maar verzorgt ook zaken als rapportagedefinities, autorisaties, vormgeving, gebruikersbeheer e.d.

Gerelateerde items:

BI voor iedereen! Met geavanceerde BI tools worden alle werknemers in staat gesteld om self-service analyses te doen, zonder afhankelijkheid van ICT. Maar let op, het vergt goede afstemming van de definities en voorbereiding van de data. Versnippering van de rapportage en verschil van inzicht liggen op de loer.

Gerelateerde items:

Een goed managementdashboard is intuïtief en eenvoudig vormgegeven en maakt interpretatie van complexe informatie direct mogelijk voor de gebruiker. Het toont daarbij de onderlinge verbanden tussen gegevens op interactieve wijze. Achter al onze ontwerpen schuilt een doordachte werkwijze, gebaseerd op de visuele interpretatie- en perceptievaardigheden van mensen.

Beslissers willen overal en direct over informatie kunnen beschikken. Onderweg, bij klanten of gewoon thuis. Wij zorgen er voor dat uw standaardrapporten en dashboards eenvoudig toegankelijk zijn op uw smartphone of tablet, zonder extra ontwikkelwerkzaamheden.

Gerelateerde items:

Uit ervaring weten organisaties dat een migratie of upgrade van hun BI-software complexer is dan verwacht. Er is specialistische kennis nodig voor de installatie en configuratie van een nieuwe versie en voor het overzetten van de content. Door onze jarenlange en nauwe samenwerking met softwarepartners beschikken wij over die specialistische kennis.

Met een Upgrade Assessment kan Ensior inzicht bieden over de impact van de upgrade, inclusief een plan van aanpak en kostenoverzicht van de upgrade.

Gerelateerde items:

Deze website maakt gebruik van cookies: meer informatie