Bij een BI assessment, voorafgaand aan uw BI project, bestuderen we samen de huidige stand van zaken en uw wensen. Daarbij nemen we de techniek onder de loep, maar ook de BI organisatie en de BI processen. We brengen de gewenste situatie in kaart en komen zo tot een advies en een plan van aanpak, inclusief een kosteninschatting.

bi assessment microscoop