Ensior heeft eerder deelgenomen aan het Beta programma voor SAP BI 4.2 en is nu ook gevraagd om deel te nemen aan de Ramp-Up release van SAP BI 4.2 Naast de eerdere blogs (SAP BI 4.2, de eerste indruk, SAP BI 4.2, custom elements) over SAP BI 4.2 wil ik er nog een paar interessante nieuwe functies uit lichten.

Met het nodige marketing geweld storten de Business Intelligence (BI) spelers zoals IBM, Oracle, SAP, Microsoft, Tableau en Qlik zich op het aanbieden van Cloud services voor BI vraagstukken.

Het is de vraag of de markt hier op zit te wachten. Gaan de vermeende voordelen van het hebben van een Cloud oplossing ook op voor BI?

In deze Blog wil ik een aanzet geven tot, wat ik hoop, een discussie over de voor- en nadelen en daarmee de levensvatbaarheid van BI in de Cloud.

In een eerdere blog, SAP BI 4.2, de eerste indruk, gaf ik al aan dat het vanaf SAP BI 4.2 mogelijk is om Custom Elements aan BO toe te voegen. Custom Elements zijn eigenlijk rapport elementen, ontworpen door derden, welke in WebI rapportages kunnen worden gebruikt. Het gebruik van deze elementen werkt op dezelfde manier als bestaande visualisaties.

Sinds begin september is de eerste BETA beschikbaar van de nieuwe versie van BusinessObjects, SAP BI 4.2. Ensior neemt deel aan dit BETA programma, dus we kunnen als een van de eersten kijken naar de nieuwe en verbeterde features van BO. In deze blog lichten we er alvast een aantal nieuwe functies uit en delen we onze eerste ervaringen. 

Hyperlinks is een krachtige functionaliteit binnen de SAP BusinessObjects suite. Het doel van deze blog om met deze functionaliteit te laten zien dat er een dashboard in SAP Web Intelligence gebouwd kan worden, zonder dat de argeloze gebruiker ziet met welke tool het gemaakt is.  Het uitgangspunt is dat de gebruikers een hyperlink (Opendocument link in BO termen) toegestuurd krijgt en kan inloggen met een BO account. Het zou mooi zijn als het inloggen geautomatiseerd is via Single Sign On.

Sinds enkele weken is de nieuwe Lumira Server add-on beschikbaar. Met deze add-on kunnen Lumira stories opgeslagen, bekeken en bewerkt worden binnen de BI launchpad.

Binnen SAP BusinessObjects zijn er verschillende mogelijkheden om je data op een geografische manier weer te geven. 

In versie 4 van het SAP BI platform is monitoring toegevoegdals functionaliteit, maar wat kunnen we er eigenlijk mee? Voordat we deze vraag beantwoord moeten we ons eerst afvragen wat we met monitoring willen bereiken en hoe we het willen inzetten.

Als we kijken naar onderstaande plaatje dan stopt de Mainstream Maintenance voor BusinessObjects XI 3.1 en BI 4.0 op 31-12-2015. Wat betekent dit nu eigenlijk?

De situatie is als volgt: eindgebruikers hebben een rapport geschetst (zie linksonder) en willen dit in de rapportageomgeving beschikbaar hebben. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar de onderliggende data zijn meestal niet als zodanig opgeslagen in de bron. Dit geldt ook voor de dataset rechtsonder. Het kost daardoor veel tijd om gegevens samen te smelten en om te vormen.

Deze website maakt gebruik van cookies: meer informatie