Sinds kort heeft het CBS de volledige databank beschikbaar gemaakt in het open data formaat. Hierdoor kan je een directe koppeling maken naar de grote hoeveelheid data verzamelingen die het CBS beschikbaar stelt. Aan de andere kant heeft SAP BusinessObjects in de laatste versie de connectiviteit naar het open data formaat beschikbaar gemaakt. Dit biedt de mogelijkheid om makkelijk externe data zoals die van het CBS te ontsluiten en eventueel te combineren met interne bedrijfsdata.

De social media staat bol van uitingen over belangrijke gebeurtenissen en de dagelijkse gang van zaken. Maar hoe relevant en waarheidsgetrouw zijn deze uitingen? Er worden namelijk zelfs zogeheten “trollen” ingezet; mensen die onder een valse naam propaganda verspreiden uit opdracht van een bepaalde instantie. Wanneer je als bedrijf onder het sociale vergrootglas ligt, dan is het wel verstandig om te weten wat er op dit vlak speelt. En hoe het kaf van het koren kan worden gescheiden.

Vanaf SAP Business Objects Platform versie 4.1 SP2 is het mogelijk om via Excel en Microsoft Power Query een connectie te maken naar een SAP BusinessObjects universe (alleen UNX). Microsoft Power Query is een gratis add-in voor Excel en biedt “self-service” voor Business Intelligence in Excel.

Hangende user sessies die niet automatisch zijn afgesloten zijn altijd een probleem geweest in SAP BusinessObjects. Dit speelt vooral een rol bij klanten die een licentiemodel hebben op basis van concurrent users. Wat is hier tegen te doen? De mogelijkheden zet ik hier even op een rijtje. Waarbij het wel zo is dat er meer mogelijkheden voor SAP BO versie 4.x zijn dan voor versie 3.x.

Het slagen van een datawarehouse-project hangt samen met verschillende factoren. Een veel aangehaalde reden voor het verliezen van momentum is dat het gewoonweg te lang duurt voordat de investering zich terugbetaalt. Verreweg de meeste tijd binnen een dergelijk project wordt besteed aan ETL werkzaamheden (Extract, Transform, Load). Een substantieel deel daarvan is repetitief van nature; het verplaatsen van inhoud van de ene tabel naar de andere. Dit werk kan bijzonder tijdrovend zijn. Een schijnbaar eenvoudige klus als het overzetten van een flink aantal tabellen naar de eerste staginglaag is niet snel te realiseren. Of het nu gaat om duizenden tabellen of slechts enkele tientallen. Laat staan als er vervolgens wijzigingen aan deze logica moeten worden doorgevoerd, of data historisch moet worden opgeslagen.

Als de Krim wisselt van eigenaar, wat betekent dat eigenlijk voor de wereldeconomie? Of dichter bij huis, heeft dit invloed op de dagelijkse praktijk binnen een organisatie? Wie kan de effecten voorspellen, als deze er al zijn, en meenemen in de nodige beslissingen? Moeten we nu juist meer zaken gaan doen met Rusland, of toch minder? Welke kansen liggen er in het verschiet in een anderszins nogal dreigende situatie? Is het niet nu, dan over enkele maanden? Ik heb vragen, maar wie heeft de antwoorden? Er moeten toch systemen zijn die ons kunnen helpen voorspellen…

Met nog een paar uur te gaan voordat de Nederlanders starten op de 500 meter in Sochi is het interessant om te kijken wie de meeste kansen maakt op een podium plek. De verschillen zijn klein op de 500 meter, maar betekent dat ook dat veel schaatsers kans maken op een podium plek?

Als we de roadmap voor SAP Data Services (DS) mogen geloven zal DS Designer op den duur vervangen worden door het op Eclipse gebaseerde DS Workbench. DS Workbench is beschikbaar vanaf SAP Data Services 4.1.

Nu voor SAP BusinessObjects BI 4.1 ook kort geleden Service Pack 1 is uitgekomen is het eens goed om te bekijken wat nu de meest opvallende nieuwe features zijn. Omdat deze features voor verschillende doelgroepen meer of minder van belang zijn heb ik een opdeling gemaakt in een top 5 voor eindgebruikers en een top 5 voor ontwikkelaars.

Inmiddels wordt de SAP Mobile BI applicatie voor de (beschikbaar voor IOS, Android,Blackberry en Windows Mobile) behoorlijk volwassen. Sinds kort biedt SAP de mogelijkheid om de IOS versie van de applicatie volledig aan te passen en deze daardoor nog beter in te bedden in de gebruikersorganisatie. Denk hierbij aan specifieke aanpassingen in de functionaliteit of aan het uiterlijk van de applicatie.

Deze website maakt gebruik van cookies: meer informatie