Nieuwe applicaties en technologie zorgen voor een ware data-explosie. Hierdoor is een goudmijn vol potentiële informatie ontstaan, voor velen echter een moeilijk te ontginnen gebied. Door gestructureerd toegang te verlenen tot uw data, helpen wij u grip te krijgen op uw tijdige, accurate en relevante informatie. Ensior biedt specialistische diensten in datawarehousing, datamigratie, datakwaliteit en datamodelleren.

datamanagement MP

Data Science volgens Ensior: de wetenschap achter rust. Of het nu gaat om het voorspellen van machine uitval, of herkennen van patronen in het volume van inkomende telefoongesprekken voor een call center. Data Science kan gezien worden als de kers op de taart in uw datalandschap. We kneden data om deze bruikbaar te maken voor statistische modellen. Of juist om deze als basis te laten dienen voor modelselectie. Met de wetenschap dat dit zal leiden tot meer inzicht, meer rust.

Gerelateerde items:

De eenvoudigere en eigentijdse variant van datawarehousing heet datavirtualisatie. Hierbij zorgt een virtueel datamodel voor directe en snelle toegang tot de data in afzonderlijke bronnen, zonder fysiek te verplaatsen, te integreren en op te slaan. De gefedereerde data kan real time gepresenteerd worden in uw rapportage. De intelligentie ligt nu in uw virtuele data laag in plaats van een kostbaar en moeizaam te beheren datawarehouse.

Een datawarehouse biedt voordelen op het gebied van snelheid, historie en integratie van data uit verschillende bronnen. Wij helpen u bij de ontwikkeling of verbetering van het datamodel en de ETL-processen. Ensior’s eigen Datawarehouse Automation Framework genereert bovendien geautomatiseerd de belangrijkste delen van het ETL-proces. Zo besparen we tijd voor u.

Deze website maakt gebruik van cookies: meer informatie