In versie 4 van het SAP BI platform is monitoring toegevoegdals functionaliteit, maar wat kunnen we er eigenlijk mee? Voordat we deze vraag beantwoord moeten we ons eerst afvragen wat we met monitoring willen bereiken en hoe we het willen inzetten.

Als we kijken naar onderstaande plaatje dan stopt de Mainstream Maintenance voor BusinessObjects XI 3.1 en BI 4.0 op 31-12-2015. Wat betekent dit nu eigenlijk?

De situatie is als volgt: eindgebruikers hebben een rapport geschetst (zie linksonder) en willen dit in de rapportageomgeving beschikbaar hebben. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar de onderliggende data zijn meestal niet als zodanig opgeslagen in de bron. Dit geldt ook voor de dataset rechtsonder. Het kost daardoor veel tijd om gegevens samen te smelten en om te vormen.

In SAP Data Services bestaan diverse mogelijkheden om gegevens uit een SAP-systeem te ontsluiten; denk bijvoorbeeld aan direct table reads(al dan niet via een ABAP dataflow) of IDocs (voor data transfers van business transacties). Er bestaat echter ook de mogelijkheid om een standaard in SAP aanwezige ODP extractor te gebruiken. Extractors beschikken over een delta-mechanisme. Dit maakt ze bijvoorbeeld geschikt om zeer grote tabellen dagelijks snel bij te laden, of voorkomt dat je zelf moet onderzoeken welke bronvelden geschikt zijn voor delta-bepaling.

SAP Lumira is “the way to go” voor self-service BI en data visualisatie.
De snelste manier om up and running te zijn met SAP Lumira en Lumira stories te kunnen delen met collega’s of partners buiten de eigen organisatie is via SAP Lumira Cloud. Huiverig over de Cloud? Bedenk dan dat een heleboel bedrijven al werken met Office 365, de Cloud oplossing voor Mail en MsOffice documenten van Microsoft en er in de toekomst alleen maar meer van Cloud oplossingen gebruik gemaakt gaat worden.

In het voorgaande blog over DWH Automation (hier) is duidelijk geworden dat arbeidsintensieve en repeterende handelingen als het opzetten van een staginglaag, of het doorvoeren van wijzigingen in kolommen over verschillende lagen heen grotendeels geautomatiseerd kan verlopen. Dit wordt al bereikt door slechts gebruik te maken van een verzameling slimme stored procedures en gedegen naming convention.  Hoe zou dit verderop in het DWH proces toegepast kunnen worden, wanneer business rules om de hoek komen kijken?

Nu gisteren in het nieuws was dat het aantal Ebola patiënten mogelijk in januari al kan stijgen tot 1 miljoen is dat toch iets  waar je een beetje wakker van geschud wordt. Tijd dus om daar eens verder in te verdiepen.

Sinds kort heeft het CBS de volledige databank beschikbaar gemaakt in het open data formaat. Hierdoor kan je een directe koppeling maken naar de grote hoeveelheid data verzamelingen die het CBS beschikbaar stelt. Aan de andere kant heeft SAP BusinessObjects in de laatste versie de connectiviteit naar het open data formaat beschikbaar gemaakt. Dit biedt de mogelijkheid om makkelijk externe data zoals die van het CBS te ontsluiten en eventueel te combineren met interne bedrijfsdata.

De social media staat bol van uitingen over belangrijke gebeurtenissen en de dagelijkse gang van zaken. Maar hoe relevant en waarheidsgetrouw zijn deze uitingen? Er worden namelijk zelfs zogeheten “trollen” ingezet; mensen die onder een valse naam propaganda verspreiden uit opdracht van een bepaalde instantie. Wanneer je als bedrijf onder het sociale vergrootglas ligt, dan is het wel verstandig om te weten wat er op dit vlak speelt. En hoe het kaf van het koren kan worden gescheiden.

Vanaf SAP Business Objects Platform versie 4.1 SP2 is het mogelijk om via Excel en Microsoft Power Query een connectie te maken naar een SAP BusinessObjects universe (alleen UNX). Microsoft Power Query is een gratis add-in voor Excel en biedt “self-service” voor Business Intelligence in Excel.

This website uses cookies: more information