Seminar KPI’s for municipalities - Exclusively for local government organizations, Ensior holds a seminar "Monitor and decide based on KPI's" on March 21.

Gemeenten kampen met uiteenlopende vraagstukken zoals krimpende budgetten, uitbreiding van dienstverlening en de ontwikkeling naar de regisseursrol. KPI’s worden daarmee steeds belangrijker. Management Dashboards en Scorecards worden al wel ingezet als stuurmechanismen maar in de praktijk blijkt hier nog veel ruimte voor verbetering.

Tijdens deze informatiesessie wordt een case gepresenteerd over de opzet en implementatie van het Management Dashboard bij de gemeente Utrecht. Daarbij komen technische, functionele en organisatorische aspecten aan bod.

Gastspreker is Onno in ’t Veld van Auditvisory die organisaties ondersteunt bij vraagstukken op het terrein van groei, ontwikkeling en beheersing. In deze sessie gaat hij gaat dieper in op de essentie van KPI’s voor gemeenten en hoe zij kunnen worden ingezet ten behoeve van het sturen, beheersen, verantwoorden en toezicht houden.

Uiteraard is er die middag ook gelegenheid om ervaringen, uitdagingen en ideeën uit te wisselen met collega’s van andere gemeenten!

Wanneer

Donderdag 21 maart

Loatie

Monumentale villa Nieuw Beresteijn, Museumlaan 7 in Utrecht.

Programma

12.30 - 13.00 Ontvangst met lunch
13.00 - 14.00 Gastspreker Onno in 't Veld
14.00 - 14.15 Pauze
14.15 - 15.15 Management Dashboard gemeente Utrecht
15.15 - 15.30 Conclusie en afsluiting
15.30 - 16.00 Borrel en ervaringen uitwisselen

Kosten

Aan deelname (inclusief lunch) zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden

Om deel te nemen, verzoeken wij u een mail te sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Ensior B.V. 2024 All rights reserved