Bij het implementeren van verschillende solutions zien we vaak dat klanten alle rapportages in Power BI willen maken. De tool is populair en bekend, maar is dat in alle gevallen eigenlijk wel de juiste keuze? Vaak is er in verband met het gebruik van SQL server of Analysis Services ook een licentie voor Reporting Services aanwezig. Deze tool laat men vaak links liggen, maar is dat wel terecht? 

Rapportage vs analyse

Als we naar de 2 tools kijken is de kracht van Power BI het maken van snelle analyses en het simpel vergelijk van data vanuit verschillende doorsnedes. Een dashboard is snel opgezet en erg interactief. Bij het bouwen van een grote rapportage loop je echter al snel aan tegen de beperkingen van het canvas en de beperkte mogelijkheden qua visuals en functionaliteit. 

PowerBI

 

Reporting Services wordt vaak gezien als een "lijstjes tool", maar ook daar kunnen hele mooie dashboards mee worden gemaakt. Onderstaand dashboards is gebouwd in Reporting Services en bevat dezelfde data en look & feel als het dashboard in Power BI. De interactiviteit is beperkter, maar op een aantal andere fronten is Reporting Services weer krachtiger. 

SSRS

 

Functionaliteit

Waar het bij Power BI erg intuïtief is om snel een dashboard op te zetten, kost het met Reporting Services iets meer tijd. Maar daarentegen is er wel veel meer functionaliteit beschikbaar bij het ontwerpen van de rapportage. Een aantal voorbeelden daarvan zijn:

  • Visuals kunnen heel nauwkeuring worden gepositioneerd
  • Gebruik van subrapporten / detailrapporten
  • Gebruik van grafieken in tabellen 
  • Functionaliteit is programmeerbaar
  • Security is beter toepasbaar
  • Data entry is mogelijk

GrafiekInTabel

 

Distributie

Binnen Power BI zijn de opties qua distributie beperkt tot het exporteren naar PDF in de desktop applicatie en het afdrukken van een dashboard via de power BI cloud. Er kunnen wel alert worden ingesteld, maar het distribueren van bijvoorbeeld klantrapportages is niet mogelijk. Een SSRS rapportage kan daarintegen via de portal wel worden gepland en verstuurd in verschillende formaten. Tevens kan je met data driven subscriptions precies instellen wanneer, naar wie en met welke data een rapportage wordt verstuurd.  

 

Roadmap

Voor Power BI verschijnen er erg vaak updates, terwijl dat voor Reporting Services erg meevalt. Dit betekent niet het einde van Reporting Services. Microsoft heeft aangekondigd dat ze beide tools meer willen integreren met elkaar. Dit is bijvoorbeeld al terug te zien in Power BI Report Server. Ook moet functionaliteit volgens Microsoft in principe geen drijfveer zijn om te kiezen voor een on-premise, cloud of hybride rapportage oplossing. De functionaliteit moet gelijk zijn, dus ook zogenoemde paginated reports van reporting services zullen via een cloud oplossing aangeboden gaan worden. 

 

Conclusie

Binnen de Microsoft BI stack is er geen "beste" tool om de dashboards en rapportages te ontwerpen. Zowel Power BI en Reporting Services kunnen binnen een organisatie waardevol zijn, mits ze op de goede manier worden ingezet. Met de komst van Power BI Report Server worden beide tools zelfs naadloos in een portal geïntegreerd. Een gebruiker kan dan via 1 portal rapportages en dashboards raadplegen die in ofwel Power BI of Report Services ontwikkeld zijn. Hiervoor is dan zelfs geen lokale installatie van Power BI vereist. 

Ensior B.V. 2024 All rights reserved
Deze website maakt gebruik van cookies: meer informatie