Toen mij in 2014 werd gevraagd om SAP Design Studio te evalueren was ik er al vrij snel uit. Een onvolwassen product, (bijna) onbruikbaar voor een SAP BusinessObjects omgeving met Universes, was mijn conclusie. Collega's die ook een stukje evaluatie voor hun rekening namen kwamen tot dezelfde conclusie.

SAP Design Studio

Voor gebruik met SAP BW, aanvankelijk (tot versie 1.2) het enige platform waarvoor Design Studio was ontwikkeld, had het vast betere mogelijkheden (zoals de mogelijkheid om hiërarchieën te tonen), maar aangezien wij die niet tot onze beschikking hadden, hebben we die niet onderzocht. Tenslotte hadden we ook SAP BusinessObjects Dashboards (beter bekend als Xcelsius) met mogelijkheden die een stuk verder gingen. En of je wilt of niet, je vergelijkt een nieuw product toch met wat je kent.

Was er dan helemaal niets goed aan Design Studio?

Jawel. Het had zeker potentieel. Er waren diverse grafische objecten beschikbaar, naast een crosstab. Verder waren er objecten beschikbaar als Tabbladen, Panels, Dropdown boxen, listboxen, radiobuttons, checkboxen, noem maar op. Maar metertjes en stoplichtjes, die men zo graag ziet op dashboards, ontbreken en zoiets basaals als trapsgewijze (cascading) filters in dropdown boxen zijn niet mogelijk, althans niet als je werkt met de SAP BusinessObjects platform omgeving. Met Design Studio op de SAP BW/BI omgeving schijnt het weer wel te kunnen. Er was wel een workaround te bedenken, maar dat is iets voor een volgende blog.

Kortom, mijn advies was: laat nog maar even liggen totdat het wat volwassener is.

Een hernieuwde kennismaking

Ongeveer een jaar later, in maart 2015, werd mij bij een opdrachtgever gevraagd om de dashboard ontwikkeling over te nemen van een andere consultant. De consultant die mij dit vroeg was zelf erg enthousiast over de tool en vond de flexibiliteit en de scripting mogelijkheden "een leuke uitdaging".

Prima. Als consultant vind ik het altijd leuk om nieuwe dingen te leren, zelfs als ik ze niet volwassen vind, maar inmiddels had SAP versie 1.4 ontwikkeld van Design Studio, dus een tweede kennismaking kon geen kwaad. Ik was ook  nieuwsgierig naar nieuwe mogelijkheden en de verbeteringen die het had ondergaan. Later is de upgrade naar versie 1.5 ook nog uitgevoerd en dat maakte het leven van de ontwikkelaar nog wat makkelijker.

Ik deel hier graag mijn bevindingen, hoewel er veel meer over valt te schrijven dan ik in deze context kan. Ik ben van plan om in de toekomst oplossingen te beschrijven voor beperkingen die ik moest overwinnen, zoals de grootte van de datasets, of het gebruik cascading filters. Voor de meeste beperkingen hebben we oplossingen gevonden. Maar hier eerst dan een (ietwat incoherente) evaluatie van wat ik ben tegengekomen.

De ontwikkelomgeving / -interface

Op de Integrated Development Environment (IDE) van Design Studio heb ik niets aan te merken. Links en rechts smallere panelen en een iets breder middenpaneel voor onder andere het canvas. Menu's, knoppenbalken bovenin, zoals gebruikelijk. In het linkerpaneel de componenten bovenin en onderin de outline. Het rechterpaneel toont de properties van het geselecteerde component en soms zijn er nog extended properties, onder andere voor grafieken.

Zoeken

Over het gebruik van één mogelijkheid ben ik erg enthousiast, het zoeken. Een groot plezier voor de ontwikkelaar!

Search Application

Search Application: Zoeken binnen de gehele applicatie. De outline view, scripts, componenten, properties, alles wordt doorzocht op je zoekargument. Je kunt nog opgeven of het case sensitive moet en of de "hidden" componenten moeten worden doorzocht. En als klap op de vuurpijl kan je de resultaten bewaren in een search result paneel. Dubbelklik op de regel die je zoekt en het onderdeel wordt geselecteerd met bijbehorende properties.

Outline Filter: Niet zozeer zoeken als wel filteren. Als je je componenten slim (en consistent) benoemt kan je met deze mogelijkheid in de outline view heel snel een overzicht creëren van alleen die objecten die je nodig hebt.

Find Reference: Ook zo'n handige optie. Selecteer een component, bijvoorbeeld een datasource, rechtsklik en kies <Find references>. In het <search result> paneel vind je alle componenten die gebruik maken van deze component.

Find/Replace : Deze zoekoptie wordt gebruikt in de scripting interface en is vergelijkbaar met een standaard Find/Replace functie in editors. Niet opzienbarend, maar wel handig.

Scripten

Scripten is een goede manier om functies die niet met properties kunnen worden ingesteld of dynamische functies tijdens het gebruik op te lossen. En waar aanvankelijk wel heel veel via scripts moest worden opgelost, wordt scripting steeds meer een mogelijkheid om de goede basis functionaliteit van Design Studio te vergroten.

Grafieken

Er zijn vele typen grafieken, waaronder combinatiegrafieken met lijnen en balken, al of niet met twee assen, heat maps, kaarten. Of dat handig is hangt natuurlijk af van de wensen van de gebruikers, de business. Veelal wil men waarden zien, KPI's, balken en (trend)lijnen. Vanaf Design Studio versie 1.6 zijn ook scorecards mogelijk, is dat ook wel iets wat sommige gebruikers willen. Maar, zoals eerder geschreven, metertjes en stoplichtjes ontbreken.

Ik mis soms wat properties, bijvoorbeeld bij de grafieken voor de legenda. Ik kan bepalen waar de legenda wordt gepositioneerd, maar ik kan niet kiezen voor de lengte van de getoonde labels, en of ze onder elkaar of naast elkaar geplaatst worden. Aan de andere kant wordt dit weer enigszins gecompenseerd door de tooltips die automatisch gegenereerd worden, maar zou het niet mooi zijn dat je dat als ontwikkelaar zelf kunt bepalen?

Wat ik ook zou willen kunnen is een eigen kaart maken of gebieden zelf definiëren. Een kaart van Nederland voor een verkooporganisatie volgt niet precies de lijnen van de provincies.

De filter- en navigatiepanels zijn erg mooi. Om een overzicht of een grafiek te analyseren zijn deze bijzonder handig. De gebruiker heeft daarmee tools in handen die, zonder dat zij een cursus hoeft te volgen, het analyseren van data een stukje makkelijker maakt dan bijvoorbeeld een SAP BusinessObjects Dashboards (vh Xcelsius).

Data

Nauw contact met de datawarehouse ontwerpers/ontwikkelaars is essentieel. Mijn uitgangspunt is dat issues dienen te worden opgelost zo dicht mogelijk bij de bron. Vaak is dat dus in de ETL processen. Soms in een Universe en zelden in de Front-end tool. Toch ontkom je daar meestal niet aan.

Zo heb ik nog wel wat wensen. Wat ik mis is de mogelijkheid om te rekenen op het dashboard. Vaak genoeg komt het voor dat je gewogen gemiddelden of afwijkingen wilt berekenen binnen de context van de getoonde data. Als je dat nu wilt doen met Design Studio, moet je na elke filter aanpassing een roundtrip naar de database maken waarbij die waarden worden berekend via het universe. Ook te doen, maar minder elegant.

Toegegeven, er zijn diverse mogelijkheden om de Total kolom een berekening te laten tonen waaronder gemiddelden al of niet exclusief 0, null of foute waarden, of Medianen, varianties, etc. maar daarmee kan je nog geen verhoudingsgetallen berekenen of gewogen gemiddelden.

Als de data klaar staan, kan in betrekkelijk korte tijd middels een combinatie van het <chart type picker>, <Filter Line> en het <navigation panel> component met grafieken, Crosstabellen en (tegenwoordig) Info charts en Scorecards een interactief dashboard gecreëerd worden.

Er wordt aan gewerkt ...

LumiraDesignStudioThemesv4

Op het moment dat ik dit schrijf kan ik niet bij de roadmap. Ik zie berichten dat de roadmap van Design Studio en die van Lumira in elkaar geschoven worden. Inmiddels is dat bevestigd (zie dit artikel).

In mijn optiek een grote stap voorwaarts. Lumira heeft de mogelijkheid om data te prepareren, zoals berekeningen maken, kolommen groeperen, etc. Met de mogelijkheden van Design Studio zoals scripting, zou dat wel eens een mooi product kunnen worden. Geweldig, ik ga op zoek!

Ciao.

BI Consultant
Lex Dusseljee
Ensior B.V. 2024 All rights reserved
Deze website maakt gebruik van cookies: meer informatie