Met het nodige marketing geweld storten de Business Intelligence (BI) spelers zoals IBM, Oracle, SAP, Microsoft, Tableau en Qlik zich op het aanbieden van Cloud services voor BI vraagstukken.

Het is de vraag of de markt hier op zit te wachten. Gaan de vermeende voordelen van het hebben van een Cloud oplossing ook op voor BI?

In deze Blog wil ik een aanzet geven tot, wat ik hoop, een discussie over de voor- en nadelen en daarmee de levensvatbaarheid van BI in de Cloud.

Cloud computing types

Allereerst wil ik onderscheid maken tussen de Private Cloud en de Public Cloud aanbiedingen. Bij de Private Cloud gaat het met name om het aanbieden van server- en databasecapaciteit. De inrichting evenals het beheer kan volledig op basis van de klantspecificaties. Deze vorm van Cloud aanbieding bestaat al lang en heeft zijn nut reeds bewezen op het gebied van flexibele en snelle inzet van reken- en databasecapaciteit tot-en-met het outsourcen van de BI-functie binnen het bedrijf.

Cloud Computing Types

Het is juist het Public Cloud concept waaraan grote voordelen toegedicht worden en waarvan men zich kan afvragen of deze voordelen ook opgaan als het gaat om BI.

Een van de belangrijkste voordelen bij Public Cloud is dat een bedrijf toegang krijgt tot functionaliteit welke zij zich anders wellicht niet had kunnen veroorloven. Een belangrijke voorwaarde is wel dat het bedrijf moet “meelopen” in de inrichting die de dienstverlener voorzien heeft. Uitgangspunt is dat er geen ruimte is voor maatwerk in de Public Cloud.

CloudOfferings

Het succes van de huidige Public Cloud toepassingen ligt met name bij de ondersteuning van specifieke bedrijfsprocessen zoals bijvoorbeeld CRM door SalesForce.com , HR door WorkDay en SuccessFactors, Inkoop door Ariba en Financiën door…. te veel om op te noemen.

Voor deze bedrijfsprocessen geldt dat ze redelijk gestandaardiseerd zijn binnen de branche waarin de organisatie zich begeeft. De Cloud aanbieders willen zich onderscheiden door de “Best Practices” binnen de diverse branches aan te bieden. Zeker hier kan gesteld worden dat de Cloud gebruiker toegang heeft tot een goede procesondersteuning, met een korte implementatietijd en zeer waarschijnlijk ook qua kosten flexibeler dan een on-premises oplossing. Hierdoor zijn er voor dit soort toepassingen steeds meer bedrijven die het “Cloud First” principe zijn gaan hanteren. 

Enterprise BI klaar voor de Public Cloud?

Enterprise BI kan nog niet gezien worden als een standaard bedrijfsproces. De wijze waarop een organisatie haar processen wenst te sturen en de daarbij gewenste BI oplossingen zijn nog divers. Wel zullen we op het bedrijfsproces toegespitste BI binnen de Cloud oplossing aantreffen. Bijvoorbeeld SalesForce, Workday en SuccessFactors bieden hun eigen analytische (dashboards, rapportage en analyses) functies welke de gegevens van de applicatie ontsluiten. De Cloud dienstverlener baseert de analytics op de “Best Practices” geldend binnen het bedrijfsproces. Ze spelen een belangrijke rol bij het etaleren van de kwaliteit van hun oplossing richting haar prospects. Zo’n BI oplossing is er niet op gericht om ook andere dan de “eigen” data te ontsluiten en is daarmee niet breed inzetbaar. Het is een geïsoleerde gegevens silo en draagt verder bij aan een versnippering van het BI-landschap.

Er is een belangrijk verschil tussen de kant-en-klare softwareoplossingen voor specifieke bedrijfsprocessen en BI. BI is veel meer een ontwikkelomgeving om gegevens te modelleren en te analyseren. In een BI omgeving worden juist gegevens uit verschillende processen samengebracht. De gewenste analyses staan nooit allen van tevoren vast. BI kan dus geen kant en klare oplossing zijn.

Data complexity

Rondom de benodigde data en de vereiste functionaliteit zijn er ook nog beperkingen welke een volledige Public Cloud oplossing in de weg staan.

De BI in the Cloud aanbieders richten zich met name op het aanbieden van de analyse functionaliteit en veel minder op de problematiek rondom de daar voor benodigde gegevens. De te analyseren gegevens moeten ofwel naar de Cloud gebracht worden ofwel van uit de Cloud benaderbaar zijn. Ook zal het vaak zo zijn dat de BI behoefte vereist dat gegevens van on-premises applicaties (waaronder ook enterprise datawarehouse), de gegevens van één of meerdere Cloud applicaties en externe gegevens bijeen gebracht moeten worden. De wijze waarop de diverse Public Cloud dienstverleners het datatransport en de databeveiliging inrichten en de vereiste netwerkcapaciteit afdekken is nog onvoldoende uitgewerkt. Het is ook vaak te inflexibel om de benodigde databronnen binnen één omgeving te ontsluiten. Het aantal combinaties van de mogelijke gegevensbronnen is schier oneindig.

Data Complexity

Bij BI-projecten wordt al gauw 80% van het budget besteed aan het oplossen van de gegevensproblematiek. De data voor BI moet relevant, juist, tijdig, volledig en geautoriseerd zijn. Daar ligt de prioriteit. Zolang dit aspect niet afgedekt wordt door de aanbieders van "BI in de Cloud" oplossingen zie ik "BI in de Cloud" niet bedrijfsbreed toegepast worden. Het zal vaak niet verder komen dan wat geïsoleerde toepassingen (zgn Point solutions), daar waar gebruikers niet meer willen wachten op hun IT afdeling om hun BI vragen in te vullen. Een paar licenties zijn zo aangeschaft en het moet toch niet zo moeilijk zijn om het zelf te doen. Immers dat zeggen leveranciers van de BI in de Cloud toch?

Self Service in the Cloud 

BI in de Cloud legt de nadruk op het “Self Service” gehalte van haar oplossing. Natuurlijk is het goed dat ernaar gestreefd wordt dat voor het realiseren van de BI behoefte de gebruiker meer self supporting en minder afhankelijk van IT is. Om dit te bereiken ontwikkelen de BI leveranciers met name laagdrempelige visualisatie software welke de set van BI tools aanvult. Voorbeelden hiervan zijn SAP Lumira, IBM Watson, Qlik Sense, SAS Visual Analytics en Microsoft Power BI. Het is redelijk eenvoudig om deze “versimpelde versies” geschikt te maken voor gebruik in de Cloud. Het oplossen van de gegevens problematiek gaat overigens vaak niet verder dan het kunnen uploaden van beperkte sets platte data (Excel, CSV of TXT). In deze opzet zal BI in de Cloud ook verder bijdragen aan het ontstaan van wildgroei en versnippering van het BI landschap.

 

selfsv affordable

 

De ontwikkelingen in BI staan bepaald niet stil. Denk hierbij aan de trends rondom van “Big Data”, het “Internet of Things” en InMemory databases. Ook de mogelijkheden rondom visualisatie van gegevens en de mogelijkheden om te kunnen voorspellen wat er zou kunnen gebeuren (predictive). Al deze ontwikkelingen maken dat de aangeboden BI Cloud functionaliteit constant opgewaardeerd zou moeten worden. Een, met meerdere organisaties gedeelde BI Cloud omgeving, zal niet zo snel de ontwikkelingen op deze gebieden kunnen volgen. Een “upgrade” moet voor alle, zo niet de meeste, gebruikers passen alvorens deze doorgevoerd kan worden. Hierdoor gaat de BI Cloud oplossing belangrijk achterlopen op de mogelijkheden welke de klant zou hebben als ze de software niet hoeft te delen met anderen. (On Premises of Private Cloud) 

Conclusie

Voor het gebruik van de technische infrastructuur in de Cloud, de Private Cloud, zie ik, zoals al eerder aangegeven, belangrijke voordelen. Juist bij Business Intelligence is de behoefte aan computing capaciteit heel wisselend. Met enige regelmaat ontstaat er een nieuwe de behoefte om gegevensverzamelingen te analyseren waarvoor, al dan niet tijdelijk, extra processing en data capaciteit nodig is. De benodigde netwerk bandbreedte moet natuurlijk wel afgedekt zijn.

Van de voordelen die een Cloud toepassing van een applicatie heeft, gaan er voor de inzet van BI slechts een beperkt aantal op. Het is dan ook te verwachten dat brede toepassing van BI in Public Cloud nog wel even op zich laat wachten.

Senior BI Consultant
Coen de Koning
Ensior B.V. 2024 All rights reserved
Deze website maakt gebruik van cookies: meer informatie