Maturity Model

Ensior Formula - Maturity Model

De Ensior BI Maturity Check is een van de instrumenten om te bepalen in welke ontwikkelingsfase een BI organisatie verkeert en hoe BI zich verhoudt tot de organisatie. Aan de hand van de bevindingen adviseren wij u over de roadmap voor uw Business Intelligence initiatieven en eventueel het BI-systeem dat voor uw bedrijf het meest geschikt is.

De Plan, Do, Check, Act cyclus wordt door Ensior toegepast in de ontwikkeling van uw BI omgeving. Door deze naar een volwassen niveau te brengen is uw organisatie beter in staat om, met behulp van de verkregen middelen, uw organisatie verder te optimaliseren en te laten doorgroeien. Business Intelligence ondersteunt en faciliteert deze cyclus, het helpt de organisatie naar een hoger plan.

BI-technologie kan ingezet worden bij uw planning door gebruik te maken van trendanalyses, voorspellingen en historische gegevens. Operational reporting helpt bij de uitvoering. De vergelijking tussen de actuals en de planning is een manier om te checken, terwijl analyses m.b.v. een BI omgeving u ondersteunen bij het Act-gedeelte in het Maturity Model.

Kernwoorden bij het Maturity Model zijnBI Maturity checkBI Roadmap BI ondersteunt Plan-Do-Check-Act cyclus Plannen en uitvoeren op basis van inzicht
Beheersen en sturen groeipad

Making Business Intelligence Work